Meny

Hemmaodlat

Om Hemmaodlat

Om Hemmaodlat

Vi utmanar traditionella föreställningar om var och hur man kan odla grönsaker och skapar möjligheter för alla att odla en del av sin egen mat, oavsett hur de bor, året om.

Föreningen

Föreningen

Hemmaodlat är en ideell förening med bas i Malmö som genom kurser och föreläsningar hjälper dig att odla mat hemma.

Bota din klimatångest

Hemmaodlat har fått stöd av Malmö stad att driva ett projekt som heter "Bota din klimatångest" och söker nu deltagare.

Projktet riktar sig främst mot gymnasieungdomar i Malmö där projektet där målen är:

  • Att motivera gymnasieelever att hitta lösningar på de klimathot som kommer beröra dem i framtiden i syfte att minska deras egen oro.
  • Att utifrån specifik kurs ge medverkande gymnasieelever inspiration och verktyg att göra något konkret åt   specifika miljöproblem både lokalt och globalt.
  • Att medverkande gymnasieelever får ökad tilltro till möjligheten att påverka klimathotet.

 Genom att bryta ner klimathotet till mer lättförståeliga delar, t.ex genom Malmö stads pågående miljömålsarbete hoppas vi kunna visa att det sker positiva förändringar och gymnasieelever själva kan vara med och påverka. Vad vi vill komma åt är tydliga problembeskrivningar som vi kan koppla till aktiviteter för att motverka klimatförändringar. Vad aktiviteten är och dess omfattning beror på kursen som eleverna läser, och tas fram med varje lärare. För de som läser naturkunskap kan det vara att förstå de biologiska processerna i vår Aquaponics CSA, för andra som läser entreprenörskap kan det vara att arbeta fram affärsplaner inom miljöområdet.

Detta hoppas vi kommer resultera i idéer som kommer bidra till att lösa de utmaningar vi alla står inför. Förhoppningen är att gymnasieeleverna själva eller tillsammans kan vidareutveckla detta till något mer konkret, antingen genom ett politiskt engagemang eller genom forskning/företagande. För de som vill kommer vi även erbjuda dem möjligheten att sprida sina idéer via vår webbplats.

Vi söker nu efter intresserade pedagoger med elever i gymnasieåldern som är intresserade av att medverka. 

Kontakta oss

Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar