Meny

Hemmaodlat

Hur vi organiserar vårt ideella arbete

Föreningen

Föreningen

Hemmaodlat är en ideell förening med bas i Malmö som genom kurser och föreläsningar hjälper dig att odla mat hemma.

Om Hemmaodlat

Om Hemmaodlat

Vi utmanar traditionella föreställningar om var och hur man kan odla grönsaker och skapar möjligheter för alla att odla en del av sin egen mat, oavsett hur de bor, året om.

Det är inte lätt att driva en ideell odlingsförening, att hålla engagemanget uppe och att få en samhörighet. Vi har under årens lopp försökt olika sätt med mer eller mindre lyckat resultat och prövar just nu följande modell.

Arbete med CSA:n

Eftersom en del stor del av vår yta tas upp av vår aquaponics CSA och den är ett väldigt bra läroverktyg så är det viktigt att alla är involverade i den på något sätt. Ekonomiskt sätt bidrar den inte med mycket utan det är snarare utmaningen som är det roliga med den. Den kan dock äta upp väldigt mycket tid, helst om det bara är ett par som jobbar med den. Vi har därför valt att dela in volontärerna i två grupper.

  • Fiskgruppen
  • Odlingsgruppen

Fiskgruppen

Jobbar med allting som rör fiskarna. Detta innefattar saker såsom rengöring av systemet, kontroll av värden och eventuella justeringar av dessa.

Odlingsgruppen

Sköter om allting som har med växterna att göra. Planterar ut i odlingstornen, sår nya fröer och kontrollerar så att det inte finns några skadedjur eller brister.

Eftersom båda delarna är beroende av varandra för ett fungerande system så är kommunikation mellan dessa grupper helt avgörande. För att inget ska missas så checkar varje grupp av en checklista.

Rotation

För att alla ska komma in i systemet ordentligt och förstå de olika delarna så sker en rotation efter fyra veckor med överlämning. Eftersom alla jobbar med systemet går det snabbare att göra det som behöver skötas om och det blir lättare att hitta brister som gör att skötsel tar onödigt lång tid.

SCRUM (typ)

För att veta vad alla jobbar med och vad som behöver göras så jobbar vi enligt en SCRUM liknande modell.

Backlog

Alla kan sätta post-its i backlogen med saker som de tycker behöver fixas.

Pågående

Något från backlogen tilldelas till en eller flera personer.

To be tested

När de som har arbetat med den pågående uppgiften känner sig klara så tilldelar de den till någon annan i To be tested. Personen/gruppen förklarar vad de har gjort vilket också blir en kunskapsöverföring. Personen som har blivit tilldelad uppgiften verifierar att det fungerar som tänkt i två veckor.

Verifierad

När alla är nöjda så sätts uppgiften i verifierad. Om något fel upptäcks i to be tested så går den tillbaka till pågående alternativt till backlogen om den behöver göras om helt.

Både små och stora saker kan hamna i backlogen men tanken är att det är saker som ska kunna göras inom loppet av några tillfällen. Allting behöver inte relatera till CSA:n utan kan även vara saker som rör experiment eller andra projekt.Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar