Meny

Hemmaodlat

Anthroponics

Anthroponics

Anthroponics is the combination of wastewater treatment and hydroponics with the goal of reducing stress on infrastructure and using less mineral based fertilizers.

Problemet med storskalig inomhusodling

Problemet med storskalig inomhusodling

Är det hållbart att odla i stora höghus eller är det en vision som ser bättre ut på papper än i verkligheten?

Utmaningar med urin som näringskälla

På Hemmaodlat har vi under ett par års tid försökt odla med hjälp av urin. Idén bakom våra försök är att minska användningen av mineralbaserad näring och nyttja en resurs som är gratis och näringsrik.

I Malmö och i många städer spolas det varje dag ned enorma mängder urin genom stora rörnätverk till ett centralt vattenreningsverk. Omfattande och energikrävande utrustning används för att separera det näringsrika slammet från dricksvattnet för användning i bl.a. jordbruk. Denna reningsmetod kräver stora mängder rent vatten, energi och infrastruktur, och skapar dessutom en kritisk känslig punkt för staden om något skulle gå fel. Allteftersom våra städer växer kommer trycket på vattenreningsverken öka och vi behöver hitta alternativa lösningar för att avlasta dessa, inte minst för att minska utsläpp i sjöar och vattendrag. Detta sker samtidigt som behovet av färsk närproducerad mat till städer ökar vilket ofta innebär långa transporter, stort svinn och användande av oekologiska näringslösningar. Tillsammans skapar detta ett brutet kretslopp där staden konsumerar betydligt mer än den ger tillbaka.

Alternativa lösningar

Om vi på allvar vill börja odla i städerna med hjälp av moderna hydroponiska odlingstekniker så måste frågan med näringen lösas. Ekologiska grönsaker efterfrågas mer och mer och så länge hydroponiken förlitar sig på konstgödseln så kommer den hamna i baksätet. Lösningen menar många är akvaponiken. Denna kretsloppsbaserade odlingsteknik där fiskar, mikroorganismer och växter lever i symbios är ett steg i rätt riktning. Vi behöver fortfarande kompensera en del näringsämnen, inte minst för att hålla alkaliniteten hög, men det stora problemet är fiskfodret. Detta är en stor extern input som behöver lösas. Det finns en del intressanta idéer där insekter nyttjas, men tyvärr står regelverket än så länge i vägen. Sen ska vi inte glömma att det krävs rätt stora mängder fisk för att försöja stora odlingar, och det är inte alltid säkert att det finns möjlighet eller marknad för båda.

Pee PonicsAtt odla sallat gick bra med enbart urin, men att odla mer näringskrävande grönsaker som gurka visade sig betydligt svårare.

Att hitta det rätta receptet

Därav urin. Det är en lättlöslig produkt som vi producerar konstant utan mijöpåverkan. Om vi bortser från eventuella problem med hormoner och läkemedel och tittar på innehållet så är det rätt likt det vi får från fiskarna. Att odla med urin påminner om att odla akvaponiskt. Vi ser brister på järn, kalcium och framförallt kalium. Visst hade vi kunnat göra det enkelt för oss och bara komplettera dessa ämnen som vi gör när vi odlar akvaponiskt. Problemet är att vi då inte själva skapar all näring längre. Vi har därför försökt under en längre period komplettera med vedaska som är väldigt rikt på kalium. Problemet vi stötte på med aska var att det dessutom var väldigt riktigt på kalcium vilket skapade en inbalans. Att hitta det rätta receptet är inte helt enkelt. 

Framtiden

Just nu tittar vi därför på att komplettera urinen med maskkompostvatten. En produkt som innehåller mycket näringsämnen, och dessutom en hel del kalium. Bäst av allt är att den är enkelt att producera och bra för miljön. Om det kommer fungera återstår att se, men att fortsätta testa och försöka är otroligt viktigt. Förr eller senare hittar vi en lösning som vi kan sprida till andra för att se om de kan få liknande resultat. 

Har vi tur så kommer vi i framtiden se fullt med växthus på våra tak där näringen som producerar inte forslas bort utan återvinns och producerar näringsrika grönsaker. Kanske något i stil med "Anthroponicskonceptet" som vi jobbat fram. 

Anthroponics 2

 

Vill du läsa om våra resultat så kolla in vår research sektion där vi har samlat det vi gjort än så länge.  Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar