Meny

Hemmaodlat

Aquaponics – fullt av näringsbrister

Näringsbrister hos växter

Näringsbrister hos växter

Är dina blad gula och tillväxten har stannat upp? Då kan du mycket väl ha en näringsbrist. Vi går igenom de vanligaste och hur du kan känna igen dem.

Vad är Aquaponics?

Vad är Aquaponics?

Aquaponics låter dig odla dina egna grönsaker med hjälp av näring från fiskars avföring.

Nytt från bloggen

När man först läser om aquaponics (akvaponik på svenska) så framställs det ofta som ett kretslopp där växter och fiskar lever kompletterar varandra. Tyvärr är detta enbart delvis sant.

Niklas Hjelm
Av Niklas Hjelm

Det finns två huvudgrupper av mikroorganismer i aquaponicssystem. De ena är nitrifikationsbakterierna som omvandlar ammonium till nitrat via nitrit och de andra är en grupp med heterotrofiska bakterier som använder kolrika organiska material som sin näringskälla. De bryter med andra ord ner fiskarnas avföring och ouppäten mat.

Fiskar kan inte ta tillvara på allting de äter, cirka 60-70% släpps ut som avföring där drygt hälften kommer ut i form av ammoniak och resterande som fast avföring. Den första delen omvandlas av nitrifikationsbakterierna medan den andra delen byts ner av de heterotrofiska bakterierna. Denna mineraliseringsprocess gör mineraler (joner) som har varit budna i organisk form tillgänliga för upptag av växterna. Kom ihåg att växter kan främst ta upp mineraler, inte organiskt material.

Precis som i en maskkompost så kan även maskar hjälpa till i ett aquaponicssystem. Detta gör de genom att bearbeta större material som sedan lättare kan mineraliseras av de heterotrofiska bakterierna. Omvandlingen går snabbare och det finns mindre risk att växterna får brister.

Viktigt med syre

Vad som är viktigt att komma ihåg är att denna nedbrytningsprocess är aerob, vilket innebär att mikroorganismerna och inte fiskarna minst kräver syre. Sikta på ett DO värde (löst syre).  mellan 4-8 mg/l. Har du för mycket organiskt material och för lite syre kommer du snabbt få problem då du lockar till dig sulfat- och svevelreducerande bakterier samt denitrifikationsbakterier. Dessa trivs i syrefattiga miljöer där den första i sitt energisökande producerar svavelväte (vätesulfid) vilket är extremt giftigt både för fiskar och oss. Doften av ruttna ägg går inte att ta miste på.

Den senare är inte lika farlig då den som namnet antyder vänder på nitrifikationen och omvandlar nitrat till nitrit och ammonium. Problemet är att vi vill ha nitrat som näringskälla till växterna. En del använder sig av denitrifikation medvetet för att kontrollera sina system, men detta kräver noga tillsyn och personligen tycker jag inte det är värt besväret. Att hitta en balans mellan växter och fiskar är betydligt bättre.

Fiskfodret räcker inte till

De hydroponiska system som kör med ekologisk näring bygger på liknande principer som med aquaponics. Där tillsätter vi en energirik källa (ofta melass) som bryts ner av mikroorganismer och tas upp växterna som mineraler. I Aquaponics förlitar vi oss till stor del på att den näringsrika källan kommer från fiskfodret. Problemet är att fiskfodret är forumlerat för att ge fiskarna vad de behöver, inte fiskarna och växterna. Detta leder till att du får brister framförallt för järn, kalium, kalcium och ibland även magnesium.

Det som fiskarna framförallt levererar är kväve. Att välja ett foder av hög kvalité och gärna med ett proteininnehåll på 35% (för allätare) är därför av högsta vikt. Sämre foder leder till sämre tillväxt både hos fisk och växter. Bilden av att vi inte behöver tillsätta någonting alls är därför falsk, och beroende på vad du odlar kan du komma olika långt. Om du odlar för bladen så klarar du dig långt på kranvatten och lite kväve, medan fruktsättande grönsaker kräver betydligt mer av både fosfor och kalium. Läs gärna vår guide om hur du känner igen näringbrister. Obs, när du räknar ut hur mycket du skall tillsätta räkna på den totala vattenvolymen inklusive sumpen. 

Järn

Den absolut vanligaste näringsbristen som du lättast justerar med hjälp av keleterat järn. Knöltång innehåller en del järn, men troligen inte tillräckligt för att täcka hela behovet. Du behöver fixa järn med rätt kelering. Dessa är Fe DTPA och Fe EDDHA. Olika järn har olika koncentrationer. På Hemmaodlat använder vi 10% keleterat järn DTPA som vi beställt från Ebay. 

Rekommenderad mängd: Vi tillsätter 2mg/l. Eftersom kocentrationen är 10% så tar vi det gånger 10 för att få 100% vilket ger oss 20mg per liter. Vi kör runt 1750 liter vilket ger oss 35g var tredje till fjärde vecka. 

Kalcium / kalium - Du kommer ändå behöva höja pH

Nitrifikationsprocessen är en försurande process vilket innebär att om du inte har en strategi för motverka detta så kommer du få fiskdöd när ditt pH går under 5,5. Detta går att göra med antingen karbonater eller hydroxider (basiska). Exempel på detta är kalciumkarbonat som t.ex snäckskal är gjorda av och som finns naturligt i de flesta kranvatten. Släckt kalk som används vid murarbeten är inget annat än kalciumhydroxid som också är starkt basiskt. För de som har läst vår artikel om PH och odling så minns ni kanske att vi pratar om hydroxider. I pH-neutralt vatten har vi en jämnvikt mellan oxoniumjoner och hydroxidjoner. Har vi en övervikt av hydroxider (OH-) så är lösningen mer basisk. Tillsätter du mer hydroxider till en lösning så är det rätt så logiskt att pH stiger. I aquaponicssystem så vill du ha ett PH runt 6,1-6,7 vilket är en bra kombination för fisk och växter. I början kommer det ofta vara lite högre vilket är inga problem.

Det går även att använda sig av karbonater och faktum är att om du inte filtrerar vattnet så kommer du ha kalciumkarbonater från ditt kranvatten. Dessa buffrar ditt system och gör din lösning alkalisk (mängden karbonater och bikarbonater). Detta kan förhindra stora svängningar i pH vilket kan vara positivt men för hög alkalintet kan också leda till att du har svårt att hålla ditt pH inom det optimala upptaget för växter. Dessutom misstänker jag att kalciumkarbonater (från vattnet) är svårare för växter att ta upp. Det går även att använda andra grundämnen för att höja pH såsom kaliumhydroxid om du har mer fruktsättande växter.

Rekommenderad mängd: Tillräckligt för att ha ditt pH inom rätt nivå (6,1-6,7).

Kalium

Superviktigt för att reglera tryck, försvar och signalerande inom växt, frö- och rotutveckling. Fiskfodret har inte tillräckligt för både växter och fiskar så du kommer behöva tillsätta det. Du kan tillsätta det genom kalciumhydroxid som även kommer höja ditt pH. Ett alternativt är knöltång (Ascophyllum Nodosum) ett väldigt bra organiskt tillskott. Shropshire seaweed är ett företag som säljer en väldigt bra produkt i färdigblandad lösning. Kan dock vara svår att få tag på i Sverige. Ett bättre alternativ är Raw Kelp som är samma produkt fast i pulverform vilket är lättare att frakta. Det innehåller kalium plus en del andra mikroämnen som hjälper till att hålla näringsbristerna borta. Förslagsvis så tillsätter du i tanken tillsammans med en bladapplicering.

Rekommenderad mängd: Raw Kelp. 5 g / 100 liter vatten var annan till var tredje vecka beroende på upptag. Fördela gärna lite i taget än allt på en gång. Eftersom vi har 1750 liter så innebär det cirka 87,5 g.

Magnesium

Det kan hända att du i vissa fall får problem med magnesium. Både i kranvattnet och i knöltången finns magnesium, men en del magnesiumkrävande växter såsom chili kan kräva mer. Tillsätt då Epsom salt vilket är magnesiumsulfat. Du får dessutom lite extra sulfater vilket inte skadar.

Rekommenderad mängd: 1 matsked  / 1000 liter. Tillsätt med jämna mellanrum efter behov. I vårt system på 1750 liter så innebär det knappt ett par matskedar efter behov, inga stora mängder precis. 

OBS. Baser är starkt frätande. Tillsätt försiktigt med skyddsutrustning i små doser till sumpen. Dumpa inte stora mängder direkt i fisktanken! Tänk på att pH måste öka sakta och gradvis!

Humussyra

Använd gärna humussyra som är kelaterande och hjälper till med upptag av näringsämnen. Det gör dessutom ditt vatten lite mörkare vilket är bra för att förhindra alger. 

 

18
mar
Kurs i Akvaponik 2023

Kurs i Akvaponik 2023

Med Hemmaodlat. Tid: 09.00 Plats: Grohuset

Fiskar, mikroorganismer och växter som lever i symbios. Akvaponik är fantastiskt roligt, men också svårt eftersom vi måste ta hänsyn till så många faktorer. I den här kursen går vi igenom alla de faktorer som spelar roll för att få till ett bra och stabilt ekosystem. Det är bra om du har lite förkunskap om antingen hydroponisk odling eller fiskar, men inget krav. Målet med kursen är att du ska få kunskap att starta upp ditt eget system

2495 kr (Platser kvar: 10)Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar