Meny

Hemmaodlat

Grunderna i aquaponics

Lärdomar från aquaponics

Lärdomar från aquaponics

När du förstår hur ett Aquaponicssystem fungerar är det både ett enkelt och roligt sätt att odla grönsaker.

Vad är Aquaponics?

Vad är Aquaponics?

Aquaponics låter dig odla dina egna grönsaker med hjälp av näring från fiskars avföring.

Nytt från bloggen

I den här artikeln kommer vi prata om vilka rutiner du bör ha för att ditt aquaponicssystem ska fungera optimalt.

Niklas Hjelm
Av Niklas Hjelm

Det finns fem huvudsakliga punkter att ha koll på i ditt aquaponicssystem, dessa är: 

 • Ammoniak
 • Nitriter
 • Nitrater
 • Temperatur
 • PH

Dessa punkter är beroende av varandra och kommer påverka hur dina växter, dina fiskar men framförallt hur dina mikrober mår. Utan mikroberna så havererar allting och inom kort kommer du sitta med ett system som inte producerar grönsaker och där fiskarna mår skit. 

Sen ska du givetvis även ha koll så att dina fiskar mår bra och att dina växter inte har skadedjur eller några brister. Maskarna som ofta finns i systemet är svårare att kontrollera då dessa lever långt ner i odlingsbädden.

Ammoniak (NH3)

En gas med väldigt stark och frän doft som löses i vatten eller alkohol. Ammoniak (NH3) är basisk men ändrar lätt form till Ammonium (NH4+) som är en svag syra. 

När vi matar fiskarna så tillsätter vi protein. Det mesta av proteinet bryts ner av fiskarna när de äter det, men en del lämnas kvar och bryts ner av bakterier i vattnet. Allteftersom proteinet bryts ner så kommer vi till slut ha ammoniak eller ammonium i systemet beroende på vilket PH vattnet har (förenklat). 

Desto mer du matar fiskarna, desto mer protein bryts ner och desto högre halt av ammoniak kommer finnas i systemet. 

Har du en död fisk i systemet kommer denna släppa ifrån sig stora mängder ammoniak, ta bort fisken och undvik att mata den dagen om din ammoniakhalt är väldigt hög. 

Ammonium/Ammoniak - Två sidor av samma mynt

Ammoniak består av kväve och väte och ändrar laddning beroende på blandannat PH i systemet. Fiskarna kan hantera ammonium betydligt bättre då denna har en laddning än ammoniak som inte har det. Ammonium är en biprodukt som fiskarna sekrerar ut genom gälarna. Detta betyder att vi gärna vill ha lite mer surt än basiskt vatten då det är mindre giftigt för fiskarna. 

Ph Ammoniak Ammonium

Detta betyder inte att vi vill ha ammoniak eller ammonium i våra system. Hela tanken med ett aquaponicssystem är att vi genom kvävecykeln ska omvandla kvävet till former som är mindre skadliga för fiskarna och bättre för växterna.

Värt att komma ihåg är att denna nitrifikation sker med hjälp av mikrober och går lite snabbare i nya system om PH är lite högre, detta då mikroberna trivs i lite högre PH, men allteftersom systemet mognar kommer effektiviteten öka även vid lägre PH. Att köra systemet för högt försvårar också upptag av vissa mineraler såsom järn. Sikta på 6.7-6.9 i helt nya system och låt det sjunka ner till 6.0-6.4. Hamnar du under 6 så kan du få andra brister och fiskarna kan börja klaga, höj då PH sakta.

Nitrit (NO2-)

Mellansteget mellan ammoniak och nitrater är nitriter som visar att din mikrobkoloni har etablerat sig. De oxiderar kvävet och frisläpper oxoniumjoner vilket ger ett lägre PH. Nitriter är väldigt skadligt för både människor och fiskar och något du vill undvika. Det du är ute efter är att oxideringen av nitriter sker väldigt snabbt till nitrater som är betydligt mindre skadligt. Växter kan dessutom inte ta upp nitriter. 

Nitrat

Är slutsteget i kvävecykeln och det kväve som växter kan ta upp lättare. Fiskarna kan leva i vatten med relativt höga nitrathalter. Om du märker att du har för mycket nitrater i ditt system så är det troligen för att du har för stor fisktank i förhållande till växter. Du överproducerar med andra ord kväve som växterna inte kan ta upp. 

Hur mäter man allting?

PH mäter du lättast med en PH mätare eller med hjälp av indikatorvätska. För ammoniak, nitrit och nitrat så finns det speciella testkit som du hittar i akvariehandeln. Det är inte svårare än att du följer instruktionerna på förpackningen för att se hur mycket du har av varje. 

I ett etablerat system har du: 

 • Ingen ammoniak (eller väldigt lite). 0 mg/l
 • Minimalt med nitriter. < 5mg/l
 • Mycket nitrater. 50-100mg/l

Hur etablerar jag ett system?

Innan du börjar plantera växer så behöver du etablera ditt aquaponicssystem. Med etablering menar jag att du behöver ha en fungerade kvävecykling så att ammoniak från fiskarnas avföring oxideras tillräckligt snabbt av mikroberna och blir till nitrat för växterna. Har du inte mikroberna på plats för att göra detta så finns det ingen som kan ta hand om allt avfall. Detta leder till att mängden ammoniak stiger tills fiskarna dör, inget roligt scenario. Det finns två sätt att etablera ett system på:

 • Med fisk
 • Utan fisk

Att etablera med fisk innebär att du låter fisken producera ammoniak. Du har oftast någon tålig sort såsom guldfisk i ett litet antal. Detta är både taskigt och riskabelt och dessutom helt onödigt då du kan göra det utan lika bra, allt du behöver är ammoniak. Ammoniak hittar du i färghandeln eller i de stora byggvaruhusen. 

Etablera ett aquaponicssystem utan fisk

 1. Tillsätt ammoniak tills du får någonstans mellan 2-4mg/l.  Kommer du upp i över 6mg/l så tillsätt inte mer ammoniak förrän du är nere i 2-4mg/l igen.
 2. Skriv upp vad som krävdes för att få detta och tillsätt dagligen tills du börjar se förekomst av nitriter. När nitriter dykt upp så halvera mängden ammoniak (mikroberna börjar komma). Om nitrithalten kommer över 5mg/l så tillsätt inte mer ammoniak förrän det är nere i 2mg/l igen.
 3. När nitrathalten börjar komma upp i 5-10mg/l så sluta och ammoniak och nitrithalt är nära noll så har du etablerat ditt system. 
 4. Tillsätt fisk. Systemet kan nu hantera avföringen. 

Några tips för att skynda på processen. 

 • Stoppa ner ett filter från ett akvarium eller annat aquaponicssystem, detta kommer underlätta etableringen av mikrober. 
 • Syresätt vattnet ordentligt. 
 • Ha lite högre PH > 7.

Temperatur

Lite om temperatur. För guldfiskar så är optimal temperatur mellan 18-23 grader celcius, men de klarar av ett mycket större spann än så. Det som fiskar är känsliga för att kraftiga svängningar, oavsett om det gäller vattenkvalité, PH eller temperatur. Tilapia som också är en vanlig fisk i aquaponics system trivs bäst i lite varmare vatten, runt 22-26 grader celcius, men klarar även av betydligt lägre temperaturer. Vilken fisk du väljer beror väldigt mycket på hur du designar ditt system, men för de flesta som har ett akvarium inne så fungerar rumstemperatur väldigt bra. 

PH

I ett aquaponicssystem vill du som tidigare nämnt sikta på ett PH mellan 6-6.4. Du mäter PH lättast antingen med en PH-Mätare alternativt indikatorvätska. Använder du en PH mätare så är det viktigt att den är kalibrerad.

Hur man kaliberar en PH-Mätare

För att kalibrera en PH-Mätare så behöver vi använda en PH buffer. Helst ska du använda både en PH 4.0 samt en PH 7.0 buffer för att få en mer exakt kalibrering. 

 1. Häll upp lite kalibreringsvätska. 
 2. Stoppa ner PH-Mätaren i buffer 4.0 och tryck på CAL. 
 3. Låt mätaren kalibrera klart. 
 4. Upprepa med buffer 7.0. 
 5. Din mätare är nu kalibrerad. 

Se till att hålla mätdioden lite fuktig genom att blötlägga svampen i locket på mätaren, helst med renat vatten för att undvika förkalkning.

Rengöring

Att ta bort alger och suga rent botten om man inte har en SLO är något som bör göras med jämna mellanrum, helst om du har ett akvarium.

Hur ofta behöver jag kolla mina värden?

I början kommer du behöva kontrollera dina värden lite oftare. Allteftersom ditt system etablerar sig räcker det oftast att du ser efter det en gång per månad. Passa då också på att rengöra.

18
mar
Kurs i Akvaponik 2023

Kurs i Akvaponik 2023

Med Hemmaodlat. Tid: 09.00 Plats: Grohuset

Fiskar, mikroorganismer och växter som lever i symbios. Akvaponik är fantastiskt roligt, men också svårt eftersom vi måste ta hänsyn till så många faktorer. I den här kursen går vi igenom alla de faktorer som spelar roll för att få till ett bra och stabilt ekosystem. Det är bra om du har lite förkunskap om antingen hydroponisk odling eller fiskar, men inget krav. Målet med kursen är att du ska få kunskap att starta upp ditt eget system

2495 kr (Platser kvar: 10)Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar