Meny

Hemmaodlat

Nytt från bloggen

Är det hållbart att odla hemma?

Det är värt att komma ihåg att förr i tiden så var odling hemma inget konstigt. Hemmet var i större utsträckning utanför städerna och närheten till jorden var närmare på alla sätt.

Niklas Hjelm Av Niklas Hjelm

Alla var delaktiga i skötandet av allt ifrån sådd till boskap, man följde årstidernas rytm och levde med landet. Givetvis fanns det liksom nu städer där odling inte förekom, men avståndet till jordbruket var närmare, stora villaområden fanns inte. Under 70 talet skedde "den gröna vågen" där människor gjorde revolt mot allt som rörde det kommersiella och urbana. Alla skulle liksom förr leva av det landet gav dem, fina tankar som inte riktigt räckte hela vägen. Det talas om en ny grön våg nu, en mindre revoltartad och mer eftertänksam där ord som hållbart och ekologiskt spelar viktig roll. Efter många år av fejkmat så är törsten efter bra mat stor. För en del så innefattar detta begrepp enbart att den är bra bara ur ett näringsperspektiv (som Klippans kommun i Skåne), men för många är det lika viktigt att djuren mått bra, att grönsakerna inte blivit hårt besprutade och att havren inte är uppdriven med konstgödsel. I vårt nya tunga informationssamhälle ställs det högre och högre krav på de som producerar vår mat, och fler verkar vara villiga att betala mer för "bra" mat.

Energi

I grund och botten handlar allting om energi. Om ett område lämnas vind för våg så kommer naturen snart härska enväldigt och få all sin energi från det fantastiska ekosystem som tillsammans med solen utvecklats under miljarder år. Många folkslag har under tusentals år förstått detta ekosystem och anpassat sig efter det. De har med andra ord inte tagit ur mer än de investerat. Detta var sättet som vi i Sverige under långa tider bedrev odling och jordbruk på. All näring som grödorna behövde producerades på gården, grödor som i sin tur gav näring till både djur och människor. Sen hände något som skulle komma att förändra allt, konstgödslet uppfanns och människor började flytta till städer i större utsträckning. Små gårdar fick ge vika för större, priserna pressades och det viktiga kretslopp som funnits under så lång tid rubbades. Energin kom inte längre från gödslet på gården utan från mineralerna som grävts fram i gruvor. De grödor som producerades var inte för de som bodde där utan för alla som flyttat till städerna. När jag skriver detta på tåget och tittar ut över det skånska landskapet ser jag milsvida fält mellan småorternas villaområden. Inga boskap syns förutom enstaka hästar har och var. Det har inte alltid sett ut så här och i längden kommer det inte kunna göra det då vi inte kommer kunna betala energiräkningen.

"Det är så billigt med kött"

Hörde jag någon säga för inte så länge sedan. Ett riktigt påstående, men ur ett energiperspektiv helt vansinnigt. Det mesta av det som odlas i Sverige är till för att ge mat åt boskap. Boskap som inte får sin mat från den egna gården, utan från stora fält som drivs av ändliga resurser. För att få ännu billigare foder till djuren köps ofta GMO soja in från delar av världen där bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna här hemma används i stor utrstäckning. Man kan ställa sig några enkla frågor.

  • Är det rimligt att människor och djur ska lida för att jag ska få äta billigt kött?
  • Är det rätt att producera grönsaker och spannmål på ett ohållbart sätt?
  • Är priset det enda som spelar någon roll i slutändan?

Jag tror att det är dessa frågor som börjar gro mer och mer i människors medvetande och gör att efterfrågan på ekologisk mat ökar, att fler har höns i trädgården och att föreningar som Hemmaodlat engagerar många människor. För ett sätt att se till att det verkligen är "bra" mat som sätts fram på bordet är att producera den själv eller känna dem som gör det.

 Titta gärna på det här Ted Talket som tar upp matsvinnet som sker både lokalt och globalt.

Istället för att få ska odla allt så kan många odla lite

Få stora odlingar är sårbara ur många perspektiv, medan mindre och fler odlingar har större motståndskraft. Desto mer mat som produceras inom ett land desto mindre känsligt blir det för kraftiga prisökningar, helst om denna importerade mat är framtagen med hjälp av fossila bränslen. Många av de varor vi konsumerar idag såsom kaffe, choklad, bananer och nötter produceras utanför landets gränser och så kommer det troligen förbli länge. Här är det viktigt att vi som konsumenter sätter press på producenterna att se till att dessa produkter tas fram på ett hållbart sätt. Att välja ekologiskt och fair trade är enkla sätt att främja en mer hållbar produktion. Det finns dock mycket av det vi äter till vardags som vi kan producera här hemma såsom olika sädesslag, frukter, bär, grönsaker och kött. Det viktigaste att tänka på när vi gör det är att vi inte använder mer energi än vad vi får tillbaka och kan ge tillbaka. På sommaren finns grönsaker i överflöd medan på vintern så är de en bristvara. Detta är dock inget som återspeglas i matbutiken där det enda som förändras är var de är producerade och kilopriset.

Hemmaodlats mål är att få så många som möjligt att odla någonting ätbart hemma. Det kvittar egentligen vad som planteras för när man väl börjar så får man en annan förståelse för hur mycket tid och energi som går åt för att någonting ska växa. Vissa växter kräver väldigt lite, medan andra behöver mycket energi under en lång tid. Detta ger en helt annan respekt för inte bara maten man själv odlar utan all mat, och svinnet minskar naturligt.

Är hydroponisk odling hållbar?

En av de största fördelarna med hydroponisk odling är att den nyttjar mycket mindre vatten än konventionell odling. Nackdelen är att den oftast är helt beroende av konstgödsel från en oorganisk källa, alltså mineraler. Detta är oftast inget problem när det kommer till små hemmaodlingar som nyttjar minimala mängder, men visst helt krasst så kommer de från en ändling källa. Vi på Hemmaodlat såg detta som ett problem och har därför sedan starten experimenterat med system som istället använder organisk material som återfinns i naturen. Vi har sett stora framgångar med detta i vissa typer av hydroponiska system även om det krävs mer testning för att kunna ge klara rekommendationer.

Ta hand om avfallet
Det finns även stora möjligheter där avföring från hemmet kan ge näring till växter och även rena vattnet i processen, detta går att använda både i hydroponiska system och i jord. Aquaponics bygger på en liknande princip, men där tas avföringen från fiskar istället för oss människor. Värt att notera är att vissa mineraler behöver tillsättas i aquaponicssystem för att växterna inte ska få näringsbrister, dessa finns dock i stora mängder i naturen och mängden som krävs är väldigt liten.

Slutsats

Det behövs fler odlare, både i staden och utanför. Kunskapen kring hur man ska bedriva hållbar odling är stor därför att vi har gjort det i tusentals år, det är inget konstigt. Städernas framväxt har lett till att färre förstår var maten kommer ifrån och hur den produceras, nya tekniker har dock öppnat upp möjligheter för odling inom staden som går att bedriva på ett hållbart sätt. Om fler engagerar sig för odling, antingen genom att odla själva och/eller att köpa hållbar lokalt producerad mat så kan vi förändra det ohållbara system som dominerar idag. Dra ditt strå till stacken, vi hjälper dig gärna.

 Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar