Meny

Hemmaodlat

Nytt från bloggen

Biokol

Biokol eller Terra Preta (svart jord) är det senaste som marknadsförs till de som odlar som en ”ny” jordförbättringsprodukt.

Niklas Hjelm Av Niklas Hjelm

Faktum är att tekniken att använda träkol i jorden är tusentals års gammal och det som gjorde att marken i Amazonas kunde brukas och försörja miltontals människor. Kolla gärna in den här dokumentären som berättar mer .

Fördelen med att binda kol till marken är att vi minskar mängden koldioxid i atmosfären vilket minskar det globala uppvärmningen. Haven binder koldioxid men eftersom balansen har rubbats på senare år leder denna ökning av till en försurning av världshaven som drabbar alla havslevande varelser som har skal, en hemsk utveckling. Istället för att vi ska gräva upp och bränna kolet så är det bättre att gräva ner den och odla på den.

Lite tekniskt om kol

Kol har en väldigt stor specifik yta vilket skapar bra förutsättningar för mikrober att etablera sig. Dessa mikrober kommer dock behöva näring och kolet behöver dessutom ”laddas” innan du kan använda det.

Dess porösa struktur gör att kol kan hålla vatten fem gånger sin egen vikt. Detta kallas för absorberings kapaciteten (AC) och hur hög denna är beror på kvalitén på kolet, alltså hur det har pyrolyserats (förbränning utan syre, sönderfall utan förbränning). Läs mer på Wiki.

Katjonbyteskapacitet (CEC)

Kol har en hög katjonbyteskapacitet (CEC) vilket förenklat berättar för oss deras förmåga att hålla vatten, näring, och organisk massa. Det enklaste sättet att höja CEC i t.ex jorden är genom att tillsätta organiskt material (vilket är vadå? Kol.) Ett högt CEC värde hindrar avrinning av mineraler vilket skapar mer näringsrika jordar och mindre övergödning.

Lite mer i detalj

Växter tar till största delen upp närings som joner, dvs atomer som har en positiv eller negativ ladning. Katjonbyteskapacitet visar på mediumets förmåga att binda dessa joner till sig. Desto högre CEC desto mer näring, vatten och organisk massa kan mediumet hålla. Desto mer organiskt material som finns i jorden, desto högre CEC. Tung lerjord har t.ex högre CEC (~20) än sandjord (~5). Ett medium med högt katjonbyteskapacitet hindrar också viktiga näringsämnen att spolas bort med regnet, detta innebär att kväve inte hamnar i dricksvattnet i form av nitrit och nitrater. Förutom att de håller näring bättre så håller de även vatten bättre och minskar bevattningsbehovet.

Funkar det?

För sandiga jordar är det superbra! Dessa har svårt att hålla kväve och innehåller liten andel organiskt material. Kolet förbättrar kvalitén och gör att kvävet kan hållas på plats betydligt bättre. Vad som är utmärkande för just ”Terra Preta” är att kolet har laddats med organiskt material under en väldigt lång tid vilket har förbättrat den från början icke-bördiga jorden. I Sverige, och främst här i Skåne så är jorden bra och vi har en rik humus, iaf där jordbruket fortfarande drivs ekologiskt. Där hård mineralgödsling sker utarmas jorden och försämras år för år.

Kolet måste laddas

I och med att kol agerar lite som ett filter (det används ju faktiskt som det) så suger den åt sig näring från sin omgivning. Du behöver alltå ”ladda” eller ”mätta” kolet innan du tillsätter det i jorden. Lite som med kokos som behöver ”laddas” med lite Kalcium och Magnesium innan användning. Skulle du lägga kol direkt i jorden och börja odla hade du snarare sett en försämring än en förbättring. Hur laddar man då? Det finns otroligt många ”recept” på detta. Här är några exempel. Maskkompost är vanligt, även alger, gödsel etc.

Tester

Det har gjorts en del tester för att försöka återskapa den bördiga ”Terra Preta” jorden vilket för oss i Skåne är rätt fånigt då vi bara behöver ta hand om den enorma bördighet vi redan har. Hade Amazonas haft våra jordar hade den här artiklen aldrig funnits. Än så länge har resultaten inte varit jätteimponerande. Den här videon har gjort ett rätt intressant test. Även en student på SLU körde ett test med biokol

Det är lätt att svepas iväg av romantiska historier om det svarta guldet från Amazonas, och med all rätt. Deras ”Terra Preta” jordar är bra, men det är de europeiska jordarna också. Det sagt så kan man alldeles säkert använda kol som ett jordförbättringsmedel men man får räkna med att det kommer ta tid innan du har byggt upp en stor ”laddning”.

Biokol inom hydro- och akvaponik.

Det finns ingen poäng att bygga en upp lagring av näring inom hydro- eller akvaponik då vi förser rötterna med vad de behöver hela tiden. Visst hade man teoretiskt kunna använda det för en bostad för mikrober men då finns andra material som fyller samma funktion och som är inerta.

Biokol på svenska marknaden

Idag säljs ”laddad” Biokol från Rölunda. Efter lite efterforskande får jag reda på att de blandar 50% kol med 50% hönsgödsel som får ligga tillsammans i 2-4 dagar innan det packas i en påse. Råkar du köpa en helt ny påse så är ”laddtiden” alldeles för kort samt att mängden kol till näring är väldigt skev jämfört med vad andra rekommenderar. Det känns lite som att denna produkt är snabbt ihopslängd därför att biokol är det senaste just nu. Har du använt denna produkt? Berätta gärna hur det gick.

 Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar