Meny

Hemmaodlat

CSA Malmö

CSA Malmö

I vår andelsodling producerar vi grönsaker året om centralt i Malmö med hjälp av fiskar. Teckna en andel och få veckolevaranser av grönt.

CSA Workshop i Polen

CSA Workshop i Polen

Hemmaodlat åkte tack vare ett samarbete med Malmö stad till en CSA Workshop i Polen. Läs om Henriks och Henriques resa.

Samarbete över gränserna

I slutet av Maj deltog Hemmaodlat i ett EU-projekt vars syfte var att lära mer om CSA (Community Supported Agriculture). Flera eurpeiska organiseationer hade blivit inbjudna till Malmö för att byta erfarenheter och se hur Malmö med omnjed jobbade med dessa frågor.

Niklas Hjelm Av Niklas Hjelm

Fredag

Dagen började med presentationer från Malmö stad där vi fick reda på mer om staden, dess förändring från varvsiindustrin till det Malmö vi ser idag. Vi blev också informerade om de olika odlingsmöjligheterna som finns och projekt som kommunen stöttat genom åren. Efter presentationerna jobbade vi i grupp där vi skulle besvara frågor som "Hur kan kommunen stötta i den här typen av frågor?". Det blev snabbt uppenbart för egen del att förutsättningarna mellan länder skiljer sig markant åt. De från länderna kring Italien kände att de hade svårt att komma igenom till kommunen och får gehör för sina behov. Även om det ibland kan ta tid så går det att få igenom projekt i Malmö.

Be inte om lov, be om ursäkt

Jag tror att det ibland är bättre att inte sitta och vänta på att någon ska godkänna ditt projekt. Testa och gör det och se om kommunen hoppar på efteråt. Det är lättare att be om ursäkt än om lov. Plus att det är lättare för kommuner att ta ställning till om de vill medverka i något som redan är igång. Det var exakt så här Pam Warhurst från Inredible Edible jobbade. De såg något de ville göra och gjorde det. Givetvis får man använda lite takt här, men är det en övergiven yta som ingen bryr sig om så varför inte.

Presentation Hemmaodlat

Henrique presenterar Hemmaodlat på CSA Träffen.

Vi hörde också från miljiönämndens ordförande som ville betona att hela det politiska blocket i Malmö stod enade i dessa frågor, något som verkade imponera på en del utländska deltagare. Hon betonade också just satsningen på barn som har varit tydlig när det kommer till fördelningen av anslagspengarna.

Bättre samordning och odlingscenter

Om man ska rikta någon kritik så är det bristen på samordning. Det finns ingen central organisation för att koordinera stadsodlingsinsatser. Det finns ett stadsodlingsnätverk som i skrivande stund är under omorganisering, och det ska bli intressant att se om detta mynnar ut i något mer konstruktivt. Personligen skulle jag gärna se odlingscenter med åtminstone en anställd "stadsträdgårdsmästare" som kunde agera stöd för odlingsintresserade i detta område. Bristen på kontinuitet och den något osäkra projektformen gör att det blir svårt att få till något långsiktigt.

Presentation av Hemmaodlat

Efter lunch presenterade Henrique Hemmaodlat. För många var hydro- och akvaponik en ny bekantskap och det blev lite diskussion efteråt. Blandannat om smaken påverkades vilket jag personligen inte tycker att det gör. Vi fick även höra från våra vänner på SEA-U som pratade om sin CSF (Community Supported Fishery) och en forskare som gjort en uppsats om CSA odling i Sverige.

Cykeltur till Stadsbruk

Eftermiddagens aktivitet tog oss på cykel genom rosengård ut till stadsbruk. En stor satsning som finansierats till stor del från Vinnova (statens innovationsmyndighet(). Ägande parter är ett produktionsbolag som heter Xenofila, Malmö stad och SLU. Projektet riktar sig mot kommerciella aktörer som vill pröva på att bli bonde inom stadens gränser. Som företag kan du leasa en bit mark av Stadsbruk (minst 600 kvm) och får i gengäld tillgång till vatten och stöd.

Stadsbruk

Stadsbruk hittar du i utkanten av Rosengård där du som stadsbonde kan odla med eget företag.

Projektet är tänkt att omfatta runt 15-16 hektar runt Malmö, men i nuläget finns bara några få hektar att tillgå. Vi träffade även en del stadsbönder som kombinerade odling med annat arbete. Ambitionen verkade ligga på att försörja sig själva och ett par andra familjer, men detta skiljer sig säkert åt. Ett projekt som fortfarande är i sin linda, och som det ska bli spännande att följa.

Lördag

Lördagen var utflykternas dag och vi började med ett besök på Hållbara Hardeberga, ett odlingsprojekt som fått miljöpris nyligen. Det ligger på mark som ägs av en Waldorfskola och kopplingen till skolan är stark. Barnen kan lära sig mer om odling och föräldrar kan köpa grönsakslådor under en begränsad del av året. Projktetet har finansierats med hjälp av EU pengar och idag får de som jobbar där betalt av skolan ett par dagar i veckan för att bruka marken. Detta är dock lite för lite tid och våra drygt 20 hjälpsamma händer nyttjades till fullo. Vi fick både dra upp orgräs (väldigt exotiskt för mig) och planttera ut squash och majs.

Hallbara Hardeberga02

Emil presenterar hur de odlar på Hållbara Hardeberga.

Hållbara Hardeberga är inte kravcertiferade, men jobbar med ekologiska metoder. En av de europeiska deltagarna störde sig mycket på att de kallade sig för ekologiska då en konventionell odling låg precis bredvid. Hon menade på att bekämpningsmedel kunde lätt spridas över den "ekoloiogiska" odlingen. Avståndet ska vara minst 50 meter för att kunna KRAV märkas, men den hade innburit att de hade förlorat halva sitt fält.

Hallbara Hardeberga

Planteringar av Squash (tror jag).

Jag fick även tillfälle att diskutera hydroponik med en del deltagare. Det känns iblans om att en del vill kategorisera Hemmaodlat som enbart hydropioniska, vilket inte alls är sant. Ja vi jobbar mycket med hydro- och akvaponik då det är fördelaktig för just hemmaodling, men det betyder inte att vi förkastar odling i jord. Det viktigaste för oss är att fler odlar grönsaker. Sen om de gör det i jord eller hydroponiskt spelar mindre roll. Det viktiga är att de odlar. Framtiden kommmer bjuda på många utmaningar och det är viktigt att vi nyttjar alla tekniker vi kan för att få en grönare vardag.

Marcellos farm - en biodynamisk gård

Efter Hardeberga så åkte vi en bit utanför Kristianstad och Marcellos farm. En väldigt stor gård på 150 hektar som huserar både kor och växter. Deras fokus är mycket på lökväxter och rotfrukter, men odlar även del sallad, mangold och örter. De säljer sina grönsaker på många marknadsplatser, men har även en CSA med ett ett stort antal medlemmar.

Marcellos Farm

Presentation av vad biodynamiskt innebär.

Efter en kort introduktion där vi fick presentera oss sjäva så gjorde vi en rudvandring på gården där vi uppmanades att inte prata. Detta för att komma i mer kontakt med omgivningarna. Det kanske gav vissa något, men inte för egen del.

Att rättfärdiga slakt för sin egen skull genom att tilldela djur egenskaper de inte har är inte bara att lura sig själv, det är att göra djuret till något mindre än vad det är.

Vad som slog mig när vi vandrade omkring var att vi hann bara gå över en liten del och at dessa delar till största delen var gräsbevuxna. Troligen för att ge bete till korna. Det enda vi såg av odlingarna var en knapp hektar med salladsplantor, kål och örter.

Biodynamiskt

Korna spelar en central roll och ger gödsel till markerna.

Efter rundvandringen fick vi möjlighet att ställa frågor. Något som kom upp vid diskussionerna var korna på gården och hur de hanterade ungtjurarna. Dessa skickades förstås iväg på slakt, men det som störde mig oerhört var påståendet att kor av naturen var offervilliga djur. Att korna kommunicerade att de var villiga att gå till slakt för oss människor. Djur är djur som har liknande behov som oss människor.Att rättfärdiga slakt för sin egen skull genom att tilldela djur egenskaper de inte har är inte bara att lura sig själv, det är att göra djuret till något mindre än vad det är. Att tro att växter har något väsen och att månens faser roll för odling skadar ingen, men påtvinga inte din egen röst/tro på en annan individ bara för att den inte kan göra sin verkliga röst hörd. Bortsett från detta så hade vi det jättetrevligt med god mat, diskussioner och diplomutdelning.

Söndag

Under söndagen så hade en del hunnit åka hem, men de som var kvar besökte stadsodlingsnätverket på Seved och Hemmaodlat på Augustenborg. Det var många förvånade blickar när de såg hydroponiska system för första gången. Jag kan tänka mig att det hela kändes väldigt annorlunda och exkotiskt då vi alltid fått höra hur viktig jorden är för odling. Vi pratade om våra olika system och vad vi som förening försöker göra, samt planerna med vår CSA.

Studiebesok Hemmaodlat

Helen på Malmö stad informerar deltagare på Hemmaodlat.

På det hela så har detta utbyte varit väldigt givande och förhoppningsvis kan vi fortsätta hålla nätverket vid liv och fortsätta inspirera och byta erfarenheter. Det känns som att Sverige fortfarande har mycket kvar att lära när det kommer till SLU även om antalet CSA odlingar ökade från 1 till 12 mellan 2012-2014. Intresset växer uppenbarligen och det känns som att konsumterna vill komma närmare maten och förstå hur den odlas. Om det håller i längden får framtiden utvisa, men många av de som använde CSA konceptet idag var övertygade om att det var det enda hållbara sättet.Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar