Meny

Hemmaodlat

GMO - Bra eller dåligt?

Nytt från bloggen

I den här debattartikeln för jag fram mina åsikter kring användandet av GMO.

Niklas Hjelm
Av Niklas Hjelm

Problematiken är att det inte går att skilja mellan tekniken och de vinstintressen som styr utvecklingen. Mat är och måste förbli en demokratisk rättighet där du inte ska kunna bli åtalad för att Monsantos GMO-frö har spritt sig från grannen till din åker. Det är inte nödvändigtvis själva modifieringen som är det skadliga, även om vi inte kan se de långsiktiga effekterna än, utan det industriella sättet som vi bedriver jordbruk på. Stora monokulturer och ett stort användande av handelsgödsel och bekämpningsmedel är ett problem, oavsett om man använder GMO eller inte. Rapporter visar att det inte många fall inte handlar så mycket om bättre avkastning utan snarare att lättare arbetssätt för bönderna, åtminstone till en början.

Detta är ett intressant Ted-talk där vi ser hur modifiering kan spela en viktig roll i människors liv. Värt att notera dock är att de flesta som bedriver dyr GMO forskning inte gör det för att dela ut fröer gratis till en svältande befolkning.

GMO OMG är en intressant dokumentär som tittar på GMO utifrån ett amerikanskt jordbruksperspektiv. Finns på Netflix.

Det finns så otroligt många perspektiv att ta kring GMO, alltifrån näringsvärden och kemikalieanvändning till patent på fröer och märkning. Att sammanfatta allting i en artikel är därför svårt och jag rekommenderar att ni tittar på de dokumentärer som finns och läser studier från både sidorna för att få ett bra perspektiv. Viktigt att poängtera är att jag inte är emot forskning och framsteg, men jag är emot kortsiktiga vinstintressen som går före natur och hälsa. 

Det ohållbara jordbruket

Oavsett om du odlar med eller utan GMO så bedrivs mycket av vår nutida jordbruk på ett ohållbart sätt där man ersatt maskiner med människor. Detta är enbart möjligt tack vare oljan som det ser ut nu vilket gör jordbruket oerhört känsligt. Andra faktorer som gör det känsligt är beroendet av mineralgödsling från t.ex fosfor (utvinns ur gruvor) vilket estimat säger kommer ta slut inom 100-150 år. Detta hårda brukande av jorden gör att humusen ur jorden utarmas, vilket behövs för en levande jord och som kan hålla näring och vatten. 

Vanliga argument mot ekologiskt jordbruk

  • Det producerar mindre
    Rondale Institute is USA har bedrivit tester i 30 år där de jämför GMO/konventionellt jordbruk mot ekologiskt. I början presterar GMO bättre, helst när förhållande är perfekta men i längden producerar ekologiskt lika bra. Läs mer

  • Vi måste försörja världens befolkning
    Vi producerar dubbelt så mycket mat som vi kan äta just nu och där det mesta går till spannmål för djur. Det sagt så finns det länder som har specifika problem beroende på t.ex global uppvärmning, frågan är då om lösningen ligger i att modifiera grödor att hantera problem vi har skapat eller lösa problemen vid roten.

Besprutning

Tanken är enkel även om den inte är speciellt god. För att förenkla jordbruket vill man få bort ”ogräset” med minsta möjliga insats. Istället för att använda flera specifika herbicider för att bli av med olika sorters ogräs så kunde man med hjälp av GMO använda ett supermedel, glyfosat. Genom att ”programmera” en resistens i vissa grödor som majs och raps kunde man spruta samma herbicid istället för att använda flera. Detta funkade bra till en början, snabbt såg man att ogräsen byggde upp en resistens mot glyfosat och den positiva effekten gick förlorad. Nu finns istället såkallade ”superweeds”. Vi ser samma utveckling hos insekter som utvecklar motstånd mot glyfosat (roundup). 

Bina

CCD (Collony Collapse Syndrome) dök upp när GMO dök upp. Samma problem såg man i Frankrike och nu äntligen har det blivit förbjudet. Det är viktigt att poängtera att det inte enbart är GMO som påverkar CCD utan andra faktorer också, men GMO hjälper verkligen inte till. Referens. Läs gärna mer i diskussionen längre ner i kommentarsfältet.

Vårt dagliga kött

Många GMO förespråkare säger att vi behöver effektivisera jordbruksmarken och att det är här GMO kan skina. Ett problem är att det mesta av vår jordbruksmark används för att producera foder åt djur som vi äter. Den ökade produktion som efterfrågas handlar alltså till stor del om att kunna bibehålla vår höga köttkonsumption. Skulle fler äta mer vegetariskt skulle behöver av ökad produktion minska drastiskt.

Näringsvärde

Flera undersökningar visar att näringsvärdet i GMO grödor är betydligt lägre än för icke GMO grödor. Detta är också ett problem för bina och inte minst för andra djur som får i sig näringsfattig kost. 

Odemokratiskt

Desto färre aktörer som styr över vad vi äter desto sämre. I USA är detta väldigt tydligt där Pro GMO grupper spenderar 40 gånger mer än motståndarna på att förhindra märkning av produkter som innehåller GMO. Det är också problematiskt om den ”opartiska” forskningen finansieras av företagen själva. Historien har många exempel på detta, t.ex motståndet mot att ta bort bly i bensinen eller tobaksbolagens ”positiva” studier. You pick. Personligen tycker jag att vi har en rätt att veta hur vår mat är producerad och vad den innehåller.

Inte tekniken som är själva problemet

Tekniken går framåt och GMO har gått från random strålning och mutationer till en konstform där du kan styra väldigt specifika funktioner (Riktad mutation). EU kämpar just nu med regelverket då linjerna suddas ut kring vad som är GMO och inte.

Mitt största problem med GMO är att vi inte är nöjda med allt vi har utan vi vill pressa på ännu mer, krama ur det allra sista av naturen.

Problemet som uppstår med all press är att skaderisken blir högre, fråga vilken elitidrottare som helst. När stora vinstdrivande företag försöker få ett bra kvartalsavslut så behöver vinsten maximeras, kosta vad det kosta vill. Tanken på de långsiktiga konsekvenserna och hållbarheten finns inte i den värld där pengar styr.

Ja vi blir fler och fler och vi behöver föda fler människor. Detta sker samtidigt som det mesta av det som produceras slängs och tas fram på ett ohållbart sätt. Detta gäller både för GMO och icke GMO grödor. Lösningen är inte att odla enorma mängder av en sak för att föda upp djur så att vi kan äta kött 7 dagar i veckan, detta kommer aldrig vara hållbart. Vi ser också konsekvenserna av detta.

Naturen bygger på mångfald och om vi utnyttjar detta faktum och odlar en stor variation av grödor och minskar vår köttkonsumption så kommer vi kunna lösa ”matkrisen” utan glyfosat och GMO. Skulle vi vilja använda GMO i framtiden så behöver denna inte i vara i händerna på vinstdrivande företag utan tas långsamt fram för att lösa specifika problem, både i och utanför matindustin.

Diskutera GMO och andra klimatfrågor i vårt projekt "Bota din klimatångest". Vi träffas ojämna onsdagar på Hemmaodlat Augustenborg. Läs merNyligen uppdaterade artiklar

Laddar