Meny

Hemmaodlat

Höja pH i aquaponics

Aquaponics - fullt av näringsbrister

Aquaponics - fullt av näringsbrister

Alla aquaponicssystem får näringsbrister med tiden. Vi går igenom hur du kommer tillrätta med dessa.

Lärdomar från aquaponics

Lärdomar från aquaponics

När du förstår hur ett Aquaponicssystem fungerar är det både ett enkelt och roligt sätt att odla grönsaker.

Nytt från bloggen

Det är lätt att få skiftningar i pH om du inte har koll på hårdheten i vattnet. Så här har vi löst det.

Niklas Hjelm
Av Niklas Hjelm

I vår stora aquaponicsodling på Hemmaodlat har vi den senaste tiden kämpat för att hålla pH stabilt då vi sett stora skiftningar. Har du medelhårt vatten som vi har här i Malmö så kommer snart nitrifikationen leda till en försurning av vattnet. För att kompensera detta så behöver du något som kan höja pH och det är nu det börjar bli lite klurigare. När du tillsätter vatten så höjer du pH (eftersom det innehåller kalk), men för vår del så har inte detta varit tillräckligt, vi behöver alltså något mer. 

Hydroxider eller karbonater

Beroende på vem du frågar så kommer de antingen rekommendera att du tillsätter någon typ av hydroxid alternativt en karbonat. Vad du behöver beror egentligen på hur hårt ditt vatten är. Om du redan har hårt vatten så har du tillräckligt med karbonater i systemet för att kunna buffra. Att tillsätta ännu mer kan leda till att du får svårt att hålla det inom rätt pH för Aquaponics (6,1-6,5). Detta innebär att du inte får så kraftiga pH svängningar utan kan justera mer exakt med en hydroxid. 

Om ditt system däremot förbrukat hela buffern (inga eller väldigt få karbonater kvar) så kommer tillsättandet av hydroxider enbart ge en väldigt temporär ökning. Detta uppskattas varken av mikroorganismerna eller fiskarna. Nitrifikationen fungerar dessutom sämre vid lägre pH vilket leder till högre halter av ammoniak (inte bra!). 

Mät hårdheten på ditt vatten

Du kan mäta hårdheten på ditt vatten med ett enkelt testkit som mäter KH (karbonathårdhet). Du vill absolut ligga över 4 i KH och hellre upp mot 6-8 KH för att undvika pH svängningar. När vi gjorde vårt första test låg vi väl under 4 vilket förklarar vår problematik. Att tillsätta en hydroxid i det här fallet hade inte bidragit till hårdheten (karbonater) utan enbart ett tillskott av lätttillgängliga joner som drivit upp pH temporärt. 

Kalka vattnet för att bygga buffer

För vår del har lösningen varit att tillsätta trädgårdskalk som innehåller en blandning av kalcium- och magnesiumkarbonater. Produkten är billig och av hög kvalité och dessutom godkänd att användas i ekologiska jordbruk (om jag läst rätt). Eftersom kalk redan finns naturligt i kranvattnet så boostar vi bara hårdheten och ger växterna lite extra kalcium och magnesium. Hur mycket man behöver tillsätta beror på många parametrar, inte minst hur mycket mat fiskarna får och hur stor biomassan är. Även mängden växter i systemet spelar stor roll eftersom de utför jonutbyte som förändrar pH vid upptag av näring. 

Era erfarenheter?

Hur har ni löst det med pH och hårdhet i era system, kommentera gärna!

18
mar
Kurs i Akvaponik 2023

Kurs i Akvaponik 2023

Med Hemmaodlat. Tid: 09.00 Plats: Grohuset

Fiskar, mikroorganismer och växter som lever i symbios. Akvaponik är fantastiskt roligt, men också svårt eftersom vi måste ta hänsyn till så många faktorer. I den här kursen går vi igenom alla de faktorer som spelar roll för att få till ett bra och stabilt ekosystem. Det är bra om du har lite förkunskap om antingen hydroponisk odling eller fiskar, men inget krav. Målet med kursen är att du ska få kunskap att starta upp ditt eget system

2495 kr (Platser kvar: 10)Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar