Meny

Hemmaodlat

Jordförbättra med tillskott

Vad får det att växa?

Vad får det att växa?

Vad gör att våra tomater eller vår sallad utvecklas till en fullvuxen planta? Vi går igenom de faktorer som påverkar växtligheten såsom syre, ljus och näring.

Förnya krukjorden med Bokashi

Förnya krukjorden med Bokashi

Börjar dina krukor se lite tomma ut och är fyllda med "gammal jord"? Förnya dem med Bokashi till nästa odlingssäsong.

Det finns en mängd olika tillskott som vi odlare blir rekommenderade för att ge fantastiska resultat i våra odlingar. Som tillverkare är det rätt lätt att överdriva dessa egenskaper då väldigt få (om ens några) vetenskapliga tester har utförts på produkterna.

Niklas Hjelm
Av Niklas Hjelm

Det finns en mängd olika tillskott som vi odlare blir rekommenderade för att ge fantastiska resultat i våra odlingar. Som tillverkare är det rätt lätt att överdriva dessa egenskaper då väldigt få (om ens några) vetenskapliga tester har utförts på produkterna. De tester som jag än så länge har hittats har gjort av Alberta Gardens där de testat bland annat rock dust och biochar. Kolla gärna in deras kanal.

Vad som är viktigt att komma ihåg när det kommer till tillskott är de just är tillskott och är inte tänkta att ersätta någon av de andra viktiga tillväxtfaktorerna. Är det inte tillräckligt varm och ljust, finns inte tillräckligt med vatten och näring så kommer inga tillskott i världen all hjälpa dig. Många tillskott kan du dessutom tillverka väldigt enkelt på egen hand såsom guldvatten, kompost och nässelextrakt.

Det finns en mängd olika typer av tillskott som fungerar på olika sätt. Dessa kan vara att:

  • Ge tillskott av en specifik mineral(er).
  • Hjälpa till i upptaget av näring (chelerande)
  • Behålla näring och fukt och släppa ifrån långsamt
  • Stimulera tillväxt på andra sätt (hormon)
  • Förbättra struktur i substratet

För att nämna några. Dessutom har många tillskott även en pH förändrande effekt vilket är viktigt att tänka på. Det är t.ex väldigt dumt att tillsätta någon som är väldigt pH höjande såsom kalk när du försöker odla växter som trivs bättre i surare jord såsom bär.

Från gruvor eller från djuren/växter
De flesta av våra tillskott får vi antingen från gruvor där mineraler bryts eller från djur och växtriket. Sen finns det specialare såsom biokol.

Dolomitkalk
Dolomitkalk höjer ph och innehåller både rikliga mängder av kalcium och magnesium.

Glaukonit (Grön sand)
Rikt på kalium och släpper ifrån sig detta och andra mineraler såsom järn, magnesium och kisel under lång tid. Eftersom det är så långsamverkande så är det klokt att använda det under flera växtsäsonger och som strukturförbättrare.

Gypsum (Kalciumsulfat)
Väldigt gammalt och näringstillskott och jordförbättare som även användas för att spakla väggar. Gypsum är en kombination av kalcium och sulfat och dess löslighet gör dessa mineraler lätt att ta upp för växterna. Det förbättrar även jordstrukturen, främst i tunga lerjordar genom att bryta upp dem vilket gör att vatten kan rinna igenom bättre. Läs mer

Stenmjöl (Rock dust)
Omdebatterad mineral som åsikterna går isär kring väldigt mycket. Stenmjöl är finmalen sten som antingen skett på naturlig väg genom erosion eller vid mekanisk bearbetning. I Sverige så använder man det vi asfaltsverk, gruvdrift och bergkross. Läs mer här http://www.sparlosa.se/stenmjol.html De som använder det förespråkar alla spårämnena som finns i stenen. Personligen tror jag dessa spårämnen är ungefär lika effektiva som homeopati. Beroende på jorden kan dock säkert stenmjölet ha jordfrämjande egenskaper. Kolla gärna in den här serien från Alberta Urban Gardens där de testar stenmjöl. https://www.youtube.com/watch?v=smtM5TH_NnA

Perlit och vermikulit
Puffat vulkaniskt glas, respektive kisel. Alltså mineraler som växer betydligt när de hettats upp (som popcorn). Används som jordförbättrare och oftast när man tar sticklingar. Båda materialen skapar en luftigare struktur där vermikulit har lite bättre vattenhållande förmånga är perliten.

Vedaska
Vedaska som du får efter att du har eldat är rikt på framförallt kalium och även till viss del kalcium och används ibland som tillskott till trädgården. Detta bör dock användas med viss försiktighet då träden tar upp tungmetaller såsom kadmium, helst på försurad mark. Detta finns kvar när veden sedan bränns och tas upp växterna. Om du odlar mycket ätbart kan det därför finnas risk för att du får i dig dessa tungmetaller vid konsumtion.

Gödsel
Det finns en mängd olika gödsel att tillsätta till jorden där häst, ko och hönsgödsel är vanliga alternativ. Du hämtar antingen från lokala bonden/stallet eller för dig som odlar mer i city så finns pelleterad hönsgödsel. Gödsel skapar en levande jord och bygger på humuslagret. Tänk dock på att den ökade mikrobiella som sker när gödslet bryts ner värmer upp jorden. Plantera därför inte direkt utan låt denna kompostering göra sitt först. Samma princip gäller för övrigt för maskkompostering där för hög temperatur kan skada maskarna. Förkompostera gärna därför vid sidan om innan du tillsätter organisk material om det är större mängder.

Maskkompost
Det enda mirakelmedel som jag verkligen förespråkar och som dessutom inte kostar mer än inköp av maskarna och något att ha dem i. Maskkompost innehåller en stor variation av de näringsämnen som växter behöver och dessutom ett rikt mikrolov för att nämna några av fördelarna. 

Benmjöl
Malna ben från djur som innehåller stora mängder fosfor och kalcium.

Blodmjöl
Framställs genom att blod från slaktdjur torkas och görs till pulver. Rikt på kväve och verkar snabbt. Påstås även fungerade avskräckande på rådjur och kanin.

Knöltång
Kommer både i pulver och flytande form. Innehåller kalium tillsammans med andra spårämnen. Dessutom innehåller den tillväxthormoner såsom auxin och cytokinin. Appliceras ofta genom bladspray.

Barkmull
All mull förbättrar genom att ge mat till mikrolivet och långsamverkande näring. Mikrolivet stjäl kväve när den bryts ner så se till att den är gödslad alternativt mylla ner den med något kväverikt. Förbättrar alla typer av jordar. pH neutral. 

 Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar