Meny

Hemmaodlat

Bokashi och effektiva mikroorganismer

Bokashi och effektiva mikroorganismer

Bokashi är en effektiv metod att kompostera organiskt material på ett snabbt sätt, funkar även hemma i lägenheten.

Odlingsmedium - från vatten till jord

Odlingsmedium - från vatten till jord

Det finns en stor mängd olika medium (substrat) att odla i som har olika för- och nackdelar, vi går igenom de vanligaste.

Nytt från bloggen

Maskar, mikrober och andra nedbrytare

Nedbrytare är de bakterier, insekter och svampar som bryter ner organisk material från djur och växter.

Niklas Hjelm Av Niklas Hjelm

Detta är en väldigt viktig del i ekosystem då det förser jorden med närsalter som får det att växa. Utan nedbrytare hade vi haft en väldigt kal planet. De flesta mikrober kräver syre för att kunna utföra cellandning. De måste också äta och är därför heterotrofer (som oss människor) till skillnad från växter som producerar sin egen mat (autotrofer).

Svampar

Precis som bakterier finns det "goda" och "dåliga" svampar. Inte "goda" som i att de smakar gott (även om de också är trevliga) utan i det att de hjälper växten på något sätt. Detta kan vara som en biokontroll mot andra svampar, ta Trichoderma vars metabolism producerar ett gift som påverkar andra svampar negativt, denna process kallas antibios. Detta förekommer inte bara hos svampar utan även hos växter såsom ringblommor.

Även om svamparna är goda så kickar det ändå igång växtens försvar då det är något främmande. Goda bakterier och svampars utsöndring känns igen av växen vilket aktiverar dess immunförsvar vilket gör att den får mer motstånd från dåliga bakterier/svampar. Vissa strängar av svampen har även visat sig ha positiva effekter på rotzonen vilket förbättrar upptag.

Andra strängar attackerar svampar och tar näring ifrån dem. Man ska dock vara lite försiktig så att man inte öser på av alla möjliga strängar då de kan börja slåss med varandra eller påverka andra mikrober negativt. De producerar enzymer som bryter ner organisk material och gör det tillgängligt för växten.

Vi kommer fokusera på två svampar; Trichoderma och Mycorrhiza.

T. Harzianum

Är den svamp som används mest i hydroponiska system och har en dubbel effekt i det att sjukdomar hålls borta och att tillväxten ökar. Detta är dock artspecifik och i vissa situationer får du hålla tillgodo med bioskyddet. På vår odling på SEA-U använde vi T. Harzianum med bra resultat och fått stor tillväxt, sen om det beror på svampen eller andra faktorer kan vi inte avgöra då vi inte har en kontroll. Om du vill använda Thricoderma så använd gärna kokos i ditt medium för att få bättre kolonisation då de gillar material med lignin (lignin är en aromatisk förening som ingår i växters cellväggar, bidrar till att ge trä dess mekaniska styrka) från cellulosa (grupp av sockerarter, t.ex stärkelse). Eller för att säga det på svenska, något som är trälikt, träflis, kokos etc. Tillsätter du dessutom humus/fulvosyra så skyndar du på kolonisering ytterligare.

Mycorrhiza

MycelDet finns olika strängar av mycorrhiza som hör samman med olika typer av växter, det som man vanligtvis använder inom odling (ej skog) är Mycorrhiza Arbuscular.

Mycorrhiza översätts svamprot från grekiskan och är ett symbiotiskt förhållande mellan svamp och växt men är också en svamp. Svampen förbättar upptaget av närsalter och i utbyte får den organiska föreningar (kol) som växten bildar vid fotosyntesen. Den hjälper även till att omvandla fosfater som är i en biologisk form (som växten inte kan ta upp), till en mineralform som de kan ta upp. De spelar även en viktig roll i kvävecykeln där de bryter ner organisk kväve till en tillgänglig form för växter. Om det redan finns mycket kväve tillgänglig i en form så kommer myccorhiza ej spridas lite mycket.

Mycket fosfor ger sämre skörd

Om för mycket fosfor tillsätts så kan mycorrhiza ha en negativ inverkan på tillväxten (svampen fortsätter jobba och ger inte mycket tillbaka, energiförlust). Den gör sig alltså bäst i jordar/system där fosfor är en bristvara. För hydroponisk odling får vi problem så fort vi går över till en bloom lösning som innehåller mycket fosfor. Därför känns det mer lämpligt att använda mycorrhiza i system där man inte använder en bloom lösning. Mycorrhiza är super för jordbruk. Kolla gärna in den här TED föreläsningen.

Mycorrhiza kopplar sig samman med rotsystemet och ökar på så sätt dess upptagningförmåga genom ett nätverk av hyfer (mycel). Svampar tar upp näring genom mycelet. Först utsöndrar hyferna enzymer som bryter ner mer komplext organisk material till en enklare form som sen transporteras inom mycelet och tas upp av växterna. Hyferna och rötterna utsöndrar näring i substratet som gynnar eller missgynnar vissa mikrober. Dessa bildar tillsammans ytterligare ett ännu större nätverk. Mikrorganismerna producerar metaboliter som en biprodukt av deras tillväxt från näringen av hyferna och rötterna. Via mycelet tar rötterna upp dessa ämnen som påverkar växten på ett positivt sätt. Detta kan vara biologiskt skydd mot sjukdomar eller ökad tillväxt att rotzonen. 

Bättre effekt med mikrober

För att svampen ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt behöver den mikrober att jobba ihop med. Många jordar har få mikrober, helst om de innehåller lite organiskt material. Jobbar du med hydroponiska medium så kommer det inte finnas mikrober. Det är därför viktigt att köpa en produkt som innehåller rätt mycorhiza sträng för din växt och som har en bra uppsätting med mikrober. Great white är en produkt som har funnits ett tag på marknaden och som på pappret verkar uppfylla kraven, vi har dock inte testat den. Den finns att beställa på E-bay. 

Några fördelar med mycorrhiza

  • Bättre skydd mot torka, salinitet
  • Omvandlar fosfater och gör dem tillgänliga
  • Skydd mot patogener och ger ökad tillväxt

Bakterier

Bakterier utsöndrar enzymer som bryter ner organisk material och tar upp näring via osmos. De finns överallt, alltifrån din mun och mage till växternas rotzon. Inom odling kan man tillsätta olika bakterier där Bacillus subtilis är en av de vanligare. Den påminner lite om Thricoderma svampen i det att den agerar som en biokontroll mot vissa patogener, t.ex pythium.

Kompostmask Eisenia Foetida

Avföring från maskDet finns många olika typer av maskar och det vi vill använda är kompostmask Eisenia Foetida som skiljer sig från daggmaskarna som du hittar i skogen. Beställ dem från en odlare så får du rätt sort. Fantastiska nedbrytare som syresätter jorden och lämnar värdefull skit efter sig (bokstavligen talat). De bryter ner organisk material från t.ex fisk (aquaponics) och annat rotavfall och göra det tillgänligt för växter med sin avföring. Avföringen och det ”te” som bildas av denna process har studerats noga för att se vilka effekter det har på växter:

  • Håller sjukdomar borta som pythium
  • Skyddar mot nematoder
  • Bättre skydd mot skadedjur såsom spinn och löss

Tänk på att gärna skölja maskarna noga innan du tillsätter dem till ditt system för att undvika sjukdomar. Det är inte jättevanligt att använda maskar inom hydroponisk odling då de flesta system är mineralbaserade. Inom Aquaponics är det dock väldigt vanligt för att undvika att för stora mängder av organisk material ansamlas.Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar