Meny

Hemmaodlat

Näringsbrister växter

Vad får det att växa?

Vad får det att växa?

Vad gör att våra tomater eller vår sallad utvecklas till en fullvuxen planta? Vi går igenom de faktorer som påverkar växtligheten såsom syre, ljus och näring.

Hur mycket näring behöver växterna?

Hur mycket näring behöver växterna?

Växters behov av näring skiljer sig mellan arter och ålder. En kort guide som reder ut begreppen.

Nytt från bloggen

Näringsbrister hos växter

Precis som oss behöver växter näring för att klara sig i den oftast hårda världen. De behöver kunna stå emot angrepp från insekter och sjukdomar, kunna hantera torka och inte minst säkra nästa generation.

Niklas Hjelm Av Niklas Hjelm

Växter tar främst upp näring som joner (atomer med laddning) och är rätt noga med vilken form dessa joner har. Totalt handlar det om 13-14 specifka ämnen som en växt behöver för att må bra, förutom väte, syre och kol som växten får genom fotosyntesen. Vi kommer fokusera på de primära NPK och de sekundära vilket är främst där problem kan uppstå. 

Vill du köpa postern som visar näringsbrister? Kolla in vår sida på Esty. 

 

Mobil och icke-mobil näring

Växter kan omfördela näring inom sig till största delen med undantag av Järn, Kalcium, Zink, Koppar och Boron. Dessa ämnen är mikroelement vilket innebär att växten behöver mindre av dem, undantaget järn som ligger lite på gränsen. Denna omfördelning innebär att den kan dra näring från de äldre bladen för att ge till de nya skotten, detta för att premiera tillväxt över allt annat. Detta kan också ske vid fruktbildning när växten drar energi för att ge till frukterna. Har du gulnande av de övre bladen men inte de undre så är det alltså ett icke-mobilt ämne det handlar om, troligen järnbrist. 

Långsam näring

Beroende på i vilken form du tillsätter näring så kommer den vara tillgänglig för upptag av dina växter vid olika tillfällen. Är den en organisk produkt så behöver den brytas ner för att mineralerna ska bli tillgängliga för din växt, en process som styrs mycket av PH:et i ditt medium. Nedbrytningen sker av olika typer av mikroorganismer och i vissa fall kan det vara smart att tillsätta dem för att underlätta nedbrytning. 

Snabbverkande näring

Det finns näring som verkar direkt och är i en form som behöver ingen eller minimal omvandling. Ett exempel är guldvatten (vatten 9 delar, urin 1 del) som tas upp direkt eller konstgödsel. Inom hydroponisk odling är denna snabbverkande och tillgänliga näring det mest vanliga medan det inom jord/ekologisk odling ofta är med långsamtverkande näring. 

Primära macroämnen (mobila) 

Det växterna behöver mest av.
 1. Kväve (N)

  Växter behöver kväve i stora mängder, främst i deras uppbyggnadsfas då det används för bygga upp bladverket, något som är viktigt i början. Spelar mindre roll när fruktsättning tar fart. Visar sig genom att de äldre bladen börjar gulna helt, något som sprids uppåt plantan om bristen fortsätter. Kväve kan framställas och komma från organiska källor. För organiska källor behöver nitrifikation (omvandling av Ammoniak till nitrat ske). Se mer under akvaponik

 2. Fosfor (P)

  Väldigt viktigt ämne då det sköter lagring och överförande av energi inom växten. Det hjälper även till vid rot- och fruktbildning och allmän tillväxt. Saknar du fosfor så kommer tillväxten stanna upp och stjälkarna blir svagare. Du kommer få färre blommor och dina frukter kommer mogna mer långsamt.  Mobilt ämne som syns genom att bladen kan bli blå/lila på undersidan. De stannar oftast i tillväxten och stjälkarna blir svagare.

 3. Kalium (K)

  Ansvarar för produktionen proteiner inom växten och styr fördelningen av näring och vattentrycket i cellerna. Spelar också en viktig roll i reglerandet av stomatan som reglerar gasutbytet (syre/koldioxid). Har du brist på Kalium så kommer du få mindre skörd och en skörare växt rent generellt. Detta öppnar upp för mindre motstånd mot skadedjur och sjukdomar. Mobilt ämne som visar sig på äldre blad först genom att bladen rullar ihop sig och kanterna blir brända/gula. Även interveinal chlorosis (bladet gulnar mellan venerna) är vanligt.

Sekundära macroämnen 

Det växterna behöver lite mindre av.
 1. Magnesium (Mg)

  Sitter mitt i klorofyllmolekylen och är bokstavligen talat central för att ge bladen dess gröna färg. Om produktionen av klorofyll inte sker så kommer växten inte kommer fotosyntesera och allting stannar snart upp. Den fyller även andra funktioner såsom stärkande av cellstruktur och näringsupptag. Lätt att känna igen genom att bladen gulnar mellan venerna (likt kaliumbrist). Det händer även att bladen rullar sig precis som på Kalium. Just dessa kan vara lätta att blanda ihop. 

 2. Kalcium (Ca)

  Kalcium är en riktig transportör som flyttar näring inom växten. Den är också unik i det att den bygger upp cellväggarna vilket gör att brist på kalcium är lätt att känna igen. Kalcium gör denna längst vägen kan man säga vilket gör att det inte är mobilt. Den kan inte omfördela kalcium hursomhelst. Brända kanter (Tip burn) är det som visar sig först tillsammans med avstannad tillväxt. På sallat är det vanligt att se brända kanter och har du otur så har hela ditt huvud ruttnat inifrån. På tomater ser man ofta det som pistillröta (Blossom end rot) vilket är när frukten ruttnar i ena änden. Kalciumbrist behöver inte vara brist på kalcium utan bero på andra miljöfaktorer som uttorkat medium eller för fuktig luft. 

 3. Svavel (S)

  Tas upp av växterna som Sulfat SO42- vilket kräver mineralisering i jord. Spelar roll i synteseringen av aminosyror, vitaminer och proteiner. Svårt att känna igen brister och ger en gulnande ton. Tillsätter du t.ex Epsomsalt (Magnesiumsulfat) för Magnesiumbrist så får du med lite sulfat. Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar