Meny

Hemmaodlat

Odla i ränna (NFT)

Ebb och flodsystem

Ebb och flodsystem

Ett Ebb och flodsystem är ett smidigt och enkelt sätt att ge vatten och näring till dina växter.

Odla på balkong och uteplats

Odla på balkong och uteplats

Har du en balkong eller uteplats så är det bästa du kan göra är att odla någonting på den, gärna något ätbart annars blommor för de som pollinerar.

Nytt från bloggen

Att odla i rännor är ett resurssnålt sätt att odla på. Det är enkelt att komma igång och kräver inte mycket underhåll. Tekniken kallas ofta NFT (Nutrient film technique) och syftar till den film av vatten/näring som går längs rännans botten.

Niklas Hjelm
Av Niklas Hjelm

NFT är väldigt vanlig inom kommersiell odling för sallat och kryddväxter, men även växter såsom jordgubbar och tomater odlas med denna teknik. I NFT system sker odling i plastrännor med förborrade hål.

Oftast ser du två varianter

 • En ränna där hålen sitter tätare
 • En där det är glesare mellan hålen.

Lutning och vattenmängd

Bredden på rännorna kan skifta. För odling av sallat/kryddväxter brukar de vara runt 10 cm, för större växter mellan 15-20 cm. Små pluggplantor placeras i nätkorgar i hålen, först tätt och sedan mer glest när de vuxit på sig. Rännorna har en lätt lutning vilket medför att när vatten pumpas upp i ena änden så rinner det en film av näringsrikt vatten på botten till andra änden där dränering sker. För att vattnet ska rinna ordentligt rekommenderas en lutning på cirka 2,5%. Hur mycket vatten som behövs beror på vad som odlas, men räkna ungefär med 0,5 liter / minut per ränna för sallat/kryddväxter och upp till 2 liter / minut per ränna om bredare rännor används. Om du är orolig att matarslangen till rännan kommer klogga in så kan du alltid stoppa i två slangar.

Kloggning

Desto mer organiskt material du pumpar upp i rännan desto troligare är det att det kloggas igen, att ha något typ av förfilter kan hjälpa dig med detta. Vattentankens storlek spelar förstås också roll. Har du en mindre tank så blir systemet känsligare vilket öppnar upp för pH svängningar och obalans i näringen. Enkelt räknat så tänk 1 liter per planta för mindre växter och det dubbla för större. Har du 24 sallatsplantor ska du åtminstone ha en vattentank på 24 liter, gärna mer. I större NFT system rekommenderas automatisk näring/pH kontroll samt vattenpåfyllning. Fördelen med NFT är att växterna får en miljö som är rik på syre, vatten och näring. Den lilla mängd vatten som behövs gör att rännorna kan vara väldigt långa (upp till 12 meter). Längre än så och svårhanterligt och det finns risk för näringsbrist i slutet. 

Nft - odla i ränna


Översikt över NFT

Olika uppsättningar

Det är inte jättevanligt med NFT system för de som odlar hemma där DWC brukar vara förstahandsvalet.Det finns flera troliga förklaringar till detta:

 • Färdiga rännor tenderar att kosta mycket i inköp.
 • För att få till lutningen behöver du något typ av stativ.
 • De är överlag skrymmande och kan inte placeras överallt.

Ur ett rent odlingsperspektiv kan de i många fall vara mer effektiva än DWC system förutsatt att du har platsen. För dig som vill bygga ett själv så kan du köpa rör avsedda för luftventilation. Borra hål i dem med en hålsåg i passande storlek och luta dem enligt instruktionerna ovan. Lite varianter:

Vattentank i mitten.

Sätt vattentanken i mitten och låt rännorna luta inåt med stativ i kanterna i formen av ett V. Se till att du kan gå mellan rännorna eller åtminstone sträcka dig över. 

Odla Ranna

På väggen.

Sätt upp NFT systemet på väggen i ett zig zag mönster för att skapa en härlig grön vägg. 

Nft vägg - ränna på väggen

I kombination med fönsterodling.

När Hemmaodlat var på SEA-U byggde vi en fönsterodling där vattnet från krukorna dränerades ner i en NFT ränna. Smart sätt att kombinera två system.

Odling Seau 1

Bygg ett NFT

NFT System kan vara ett väldigt effektivt sätt att odla på om du är lite kreativ. Det finns färdiga NFT rännor med stativ som går att köpa, men de kostar en slant. Ett billigare alternativ är att använda stuprör eller ventilationsrör som du hittar på byggvaruhuset. Tänk på att du kan behöva täta dem med silikon.

Tänk på höjden

Beroende på hur din ränna ser ut kan du komma att behöva använda olika typer av nätkorgar. De mindre nätkorgarna är lägre på höjden än de större. Optimalt är om de går så långt ner att de precis nuddar vattenytan. Då kan du sätta i pluggar som ännu inte utvecklat rötter. Om du får ett större avstånd kan du alltid använda en liten bit kapillärmatta som du fäster i nätkorgen och som går ner till vattnet.

Storlek på nätkorgen

Hur stor nätkorg du väljer att använda är upp till dig. Se bara till att du har en passande hålsåg för storleken du vill använda. Överlag lämpar sig NFT för snabbare kulturer som inte utvecklar stora rotsystem, t.ex sallat, pakchoi, basilika. Vill du odla tomater NFT kommer du behöva ett betydligt tjockare rör för att undvika att rötterna kloggar igen.

En öppen variant

Om du tycker det är för mycket jobb att hitta rätt kanal och borra hål så kan du alltid använda en hängränna istället. Det är ett som rör fast det är delat på mitten. Fyll rännan med ett väldigt luftigt substrat som lecakulor eller pimpsten och plantera direkt i. Glöm inte att sätta stopp i sluten så att substrat hålls på plats. Du kommer även behöva en ebb/flod koppling i slutet så att vattnet kan dränera fritt. Tänk på det som en slags kombination av NFT/Fönsterodling. Fördelen med att använda ett substrat är att du kan använda en biologisk näring. Det går även om du väljer att göra den vanliga NFT varianten med bara vatten, men då skall du helst sätta in ett biologiskt filter mellan vattentanken och rännorna. 

Varianten som jag kommer gå igenom nu är en enkel konstruktion med två rännor som löper parallellt med varandra. De lutar mot ett stativ och har en svag lutning. Lutningen kan du exempelvis åstadkomma med en kil eller ett enkelt bockstativ där den ena är något högre än den andra.  Varje rör har stopp i bägge ändarna.

Utrustning som behövs

 • 1 skruvdragare
 • 1 hålsåg
 • 1 borr 6mm
 • 2 stycken rännor.
 • 4 styck lock till rännorna.
 • 1st vattentank - mellan 30-45 liter.
 • 2st 13mm ebb och flod kopplingar
 • 13mm slang, cirka 1-2 meter.
 • 4-5mm slang cirka 3-4 meter.
 • 1st vattenpump med lyfthöjd på runt 1,3 meter (beror på hur högt du vill pumpa vattnet)
 • 13mm slangstump mellan pump och koppling
 • Nätkorgar
 • T-koppling 4-5mm
 • Hydroponiska lecakulor
 • Eventuellt adapter till pump för att få rätt storlek på utloppet (se fönsterodling).
 • Bockar eller annat stativ för att lägga rännorna på.

Instruktioner

 1. Börja med att borra hål i rännan. Du vill iaf ha 11cm från mitten av det ena hålet till det andra. Har du tätare så kommer växterna troligen skugga varandra. Vill du så kan du snygga till hålen efteråt med en vass kniv.
 2. I botten i slutet av rännorna borrar du ett mindre hål för ebb/flod kopplingen. Skruva fast kopplingen.
 3. Borra 5mm stora hål i andra änden i locket.
 4. Sätt fast locken på båda rännorna.
 5. Placera dem på ditt stativ.
 6. Placera vattentanken i kanten där rännorna slutar. De ska gå över vattentanken något.
 7. Sätt fast 13mm slang i ebb/flod kopplingarna för ner dem till lådan.
 8. Borra hål på lämplig plats i locket på vattentanken och för ner slangarna i vattentanken. Kapa dem till lämplig storlek.
 9. Borra ett tredje hål mellan avrinningshålen och placera pumpen under det.
 10. Fäst en 4-5mm tjock slang i pumpen. Du kan behöva använda en adapter för att reducera storleken och dra slangen till början av rännorna.
 11. Fäst änden på lämpligt sätt och sätt i en t-kopplingen.
 12. Sätt lika tjocka slangar i t-kopplingen och för ner dem i hålet i locket på rännan.
 13. Fyll tanken med vatten och näring och sätt igång pumpen. Det bör nu rinna vatten i bägge rännorna.
 14. Sätt i nätkorgarna och plantera. Se till att de når vattnet. Det ska rinna hela tiden.

Skulle det inte fungera så är din pump eventuellt för svag. Kontrollera lyfthöjden. Du kan också behöva sätta en kulventil i slutet av slangarna för att reducera flödet. Skulle flödet vara för lågt i bägge slangarna så kan du också använda en 13mm slang som du sedan reducerar ner till 4-5mm.

Mer inspiration?

Titta även på att nyttja andra material som zink t.ex. Det gjorde vi när vi gjorde en enkel balkonglåda/NFT till Malmö garden show. En del använder även bamburör för att slippa plasten. Kolla in vårt Pinterestkonto för mer inspiration.

04
mar
Intensivkurs i hydroponisk odling Augusti

Intensivkurs i hydroponisk odling Augusti

Med Hemmaodlat. Tid: 09.00 Plats: Grobruket, Alnarp

En intensiv, lärorik och rolig kurs där du lär dig odla utan jord året om. Vi varvar teori med praktik och lär dig allt du behöver veta för att komma igång med ditt odlande. Kursmaterial, frukost, vegetarisk lunch och fika ingår.

1495 kr (Platser kvar: 16)Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar