Meny

Hemmaodlat

Hydroponiska system

Hydroponiska system

Vi jämför olika hydroponiska odlingssystem och hjälper dig att välja det system som passar dig bäst.

Odla med kokos

Odla med kokos

Du kan använda kokosfiber som en jordförbättrare och som ett odlingsmedium inom hydroponisk odling.

Nytt från bloggen

Odlingsmedium - från vatten till jord

Det finns en stor mängd olika medium att odla i som har olika för- och nackdelar, vi går igenom de vanligaste.

Niklas Hjelm Av Niklas Hjelm

Rötterna är den främsta källan från var växterna tar upp näring och vatten. Rötterna är precis som allting annat uppbyggda av celler som måste utföra cellandning vilket innebär att de förutom vatten och näring även måste ha tillgång till syre. Om rötterna är i en syrefattig börjar de brytas ned vilket leder till att anerobiska mikroorganismer börjar frodas. Dessa påskyndar processen ännu mer vilket leder till att du snart har en klump med mörka illaluktande rötter som du lätt kan dra isär. Detta vill du undvika! Du vill ha vita friska rötter som förser din växt med både vatten och näring som den behöver för att växa. Rotsystemet kan dessutom leva i symbios med andra mikroorganismer som svampar (läs mer om detta samarbete här)

För att sammanfatta. Ett medium måste förse rötterna med näring, vatten och syre. Detta är det viktigaste. Ett hydroponisk medium får också gärna vara inert, att det att reagerar långsamt med sig omgivning. Ett exempel på ett detta är t.ex glas som inte reagerar med sig omgivning, häller du cola i ett glas så löser colan inte upp glaset. Nu är glas inte ett praktiskt medium av andra anledningar, men ni förstår säkert principen. Ett vanligt exempel på ett medium som inte är inert är jord som gärna reagerar med sin omgivning på olika sätt. Oavsett vilket medium (substrat) du väljer att odla i så kommer reaktioner att ske, men vi vill minimera oönskade sådana i största möjliga mån. 

Mediumet får också gärna vara PH neutralt så att det inte påverkar PH:et i din lösning upp eller ner. Det är t.ex skillnad på "vanliga" lecakulor som du hittar överallt och hydroponiska lecakulor som är PH neutrala. Tillsätter du vanliga kommer PH:et påverkas. Ett annat exempel är mossa som är lite surt och stenull (rockwool) som är lite basiskt. 

Några vanliga hydroponiska medium att odla i:

  • Kokos
  • Stenull
  • Lecakulor
  • Sjösten
  • Vatten
  • Mossa
  • Perlit
  • Plast

Vad du använder beror till stor del vad du odlar och vilken metod du använder. Om du använder en helt mineralbaserad lösning vill troligen hålla mediumet väldigt rent och då används ofta lecakulor, perlit eller stenull, medan om du kör organiskt gärna vill ha lite kokos eller mossa. Odlar du sallad behövs inte stadgan på samma sätt som när du odlar tomater och då används ofta vattenbaserade system såsom NFT eller DWC (läs mer om hydroponiska system här). 

Det går även fint att kombinera olika medium för att få ett bättre substrat. Det är t.ex vanligt att blanda i perlit i torv för att göra den mindre kompakt eller att blanda lecakulor med kokos. Detta gör att du får ett medium som kan behålla fukt men som ändå andas. 

Ingen näring från början

Även om jord och kokos ser liknande ut rent utseendemässigt så är näringsinnehållet väldigt annorlunda. Jorden är berikad på olika sätt för att ge näring till växterna medan ett hydroponiskt medium inte är det. Detta innebär att vi måste tillsätta all näring till mediumet, både macro- och microelement. 

Uppbyggnad av salter

Du har säkert sett vita kalkfläckar runt en vattenkran vid något tillfälle, detta är kalciumavlagringar som har byggs upp med tiden. En liknande effekt sker i krukor med ett medium. Detta kan inverka negativt på mediumet då lösningen blir för salt vilket kan leda till omvänd osmos och andra otrevligheter. För att undvika detta är det viktigt att man dels inte tillsätter mer salter (näring) än man behöver och att skölja igenom systemet regelbundet. Oftast räcker det att du mellan vattenbyten sköljer igenom mediumet med vanligt vatten. Vill du veta mer om hur mycket näring växerna behöver, läs den här artikeln

Kan jag ta växter från jord till hydro?

Om du sköljer av rotsystemet ordentligt så ja så kan det absolut fungera. Det finns dock alltid en risk att du får med dig patogener från jorden till ditt nya system. Vill du göra detta så kör dessa växter i ett eget hydroponisk system. Detsamma gäller för växer från annan plats. Var väldigt försiktig med växer du får av någon annan eller växter du flyttar in från balkongen. Dessa kan ofta ha t.ex skadedjur på sig som börjar frodas när du tar in dem och sprider sig till andra växter. 

04
mar
Intensivkurs i hydroponisk odling Augusti

Intensivkurs i hydroponisk odling Augusti

Med Hemmaodlat. Tid: 09.00 Plats: Grobruket, Alnarp

En intensiv, lärorik och rolig kurs där du lär dig odla utan jord året om. Vi varvar teori med praktik och lär dig allt du behöver veta för att komma igång med ditt odlande. Kursmaterial, frukost, vegetarisk lunch och fika ingår.

1495 kr (Platser kvar: 16)Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar