Meny

Hemmaodlat

Lärdomar från aquaponics

Lärdomar från aquaponics

När du förstår hur ett Aquaponicssystem fungerar är det både ett enkelt och roligt sätt att odla grönsaker.

Kurs i aquaponics på Bioaqua farm

Kurs i aquaponics på Bioaqua farm

Mina lärdomar från en intensiv tvådagars kurs i Aquaponics på Bioaqua farm.

Nytt från bloggen

Vad är Aquaponics?

Ett aquaponics (akvaponik) system skiljer sig från ett hydroponisk system i det att istället för att tillsätta främst oorganiska salter till vattnet som växterna tar upp (konstgödsling), så låter vi fiskar stå för den biologiska produkt som bryts ner och blir till salter som växterna tar upp.

Niklas Hjelm Av Niklas Hjelm

Varför är detta bra då?

Allting handlar om energi. Desto mindre vi behöver tillsätta på konstgjord väg desto bättre.

Detta gäller inte enbart näringen utan även annat såsom vatten, luftcirkulation, ljus, värme etc. Din input får aldrig vara högre än din output. Det är t.ex inte speciellt lönsamt att försöka odla ett träd inomhus under 100 glödlampor som får sin energi från kolgruvor i Tyskland.

Naturen är underbar på det sättet att den är 100% hållbar. Ingenting går till spillo utan allting bryts ner i former som kan tas upp av olika organismer i olika stadier. Det är mycket detta som ekologiskt jordbruk och odling handlar om, att ta tillvara på de resurser som finns och inte tillsätta mer än som kan tas upp. Det är just detta som övergödning handlar om. Vi tillsätter mer kväve än vad växterna kan ta upp vilket leder till blandannat försurning av sjöar och vattendrag. Fördelen med hydroponisk odling är att vi sparar på mängden salter vi använder genom att recirkulera vattnet och näringen. Växterna har då större chans att ta upp salterna och slöseriet blir mindre. MEN, vi måste ändå tillsätta dessa salter som ofta är oorganiska (alltså inte i en förening som kräver nedbrytning).

Aquaponics to the rescue

Det är här Aquaponics blir snäppet bättre men också snäppet svårare. Istället för att tillsätta salter till vattnet så låter vi fiskar stå för bränslet som blir till salter som växterna använder för att växa. Hur går detta till då?

Aquaponics

Fiskar utsöndrar ammoniak, främst genom sin avföring. Detta tillsammans med växtmaterial och mat som inte blir uppäten. Om fisken lever i en syrerik miljö som dessutom är inom rätt PH så kommer detta locka till sig nitrosomabakterier. Dessa bakterier bryter ner ammoniak till nitriter. Nitriter är dåligt både för växter och fiskar och något som vi inte vill ha. Fördelen dock med nitriter är att dessa lockar till sig andra bakterier som heter Nitrospira. Dessa underbara bakterier omvandlar de dåliga nitritsalterna till nitratsalter. Varför är detta bra då? Jo för att nitratsalter kan växterna ta upp på ett bra sätt och fiskarna står ut med det. Det blir alltså ett litet kretslopp där fiskarnas avföring inte går till spillo utan används av växterna för att växa.

Mikrobernas hemvist

Biologisk yta är den yta i ditt system som mikrober kan växa på och oxidera och bryta ner till mineraler / salter. Specifik yta som varje medium har x volymen på vår growbed = biologisk yta. Ratio måste bli rätt. 1:1 1:2. Sand så är det liten yta mellan så det bildas anaerobiska ytor. Du vill ha så mycket yta som möjligt (mikrober) samtidigt som du vill ha så mycket mellanrum som möjligt (syre).

Desto mer biologisk yta vi har desto snabbare kommer ammoniak att brytas ner och bli lättare för växter att ta upp. Äldre system funkar bättre, stabilare. Plantera därför t.ex tomater senare! Desto fler fiskar du har, desto mer ammoniak och desto mer yta behöver du för att processera avföringen. Om detta inte sker byggs ammoniak upp och fiskarna dör.

Maskar

För att det inte ska bildas slaggprodukter i systemet som skapar problem så använder vi oss av kompostmaskar för att bryta ner växt/mat och fiskavföring. Förutom att de snabbar upp mineraliseringsprocessen så är deras avföring väldigt bra för växterna.

18
mar
Kurs i Akvaponik 2023

Kurs i Akvaponik 2023

Med Hemmaodlat. Tid: 09.00 Plats: Grohuset

Fiskar, mikroorganismer och växter som lever i symbios. Akvaponik är fantastiskt roligt, men också svårt eftersom vi måste ta hänsyn till så många faktorer. I den här kursen går vi igenom alla de faktorer som spelar roll för att få till ett bra och stabilt ekosystem. Det är bra om du har lite förkunskap om antingen hydroponisk odling eller fiskar, men inget krav. Målet med kursen är att du ska få kunskap att starta upp ditt eget system

2495 kr (Platser kvar: 10)Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar