Meny

Hemmaodlat

Klimatångest

Låt oss hjälpa dig med din klimatoro

Känner du dig osäker på klimatförändringarna eller är du rent av orolig för hur klimatförändringarna kommer påverka dig i framtiden? Vill du vara med och lära dig hur du med små medel kan påverka klimatförändringarna? Eller tycker du det bara är intressant med klimatfrågor?

Studiebesök hos Hemmaodlat

Vill din klass göra ett studiebesök på Hemmaodlat eller vill du att vi kommer ut och pratar klimat med er klass? Skicka ett mail till info@hemmaodlat.se så styr vi upp något!

Vad är klimat?

Klimat är det förväntade vädret under en säsong eller längre period. För att diskutera klimat så behöver vi samla in väderdata över flera år och årtionden, för att försöka förutspå hur klimatet kan komma att se ut i framtiden behöver vi titta 10,20,50,100 år in i framtiden. Klimatet är en del av den naturliga balansen som gör att vi kan leva på jorden. Utan ett uppvärmt klimat hade jorden varit en obehaglig plats att bo på.

Vaxthuseffekt

Varför förändras det?

Klimatet förändras hela tiden, det är inget vi kan göra åt. Klimatförändringarna har till exempel bidragit till istiden och då självklart även slutet på istiden. Vad som däremot pratas om idag är den mänskliga påverkningen på klimatet och hur vi människor förändrar klimatet genom vårt levnadssätt. Genom att använda fossila bränslen som olja, kol och gas så ökar vi den redan befintliga växthuseffekten, vilket leder till ytterligare uppvärmning av planeten.  

Hur kommer det påverka oss i Sverige?

Det går inte med säkerhet säga exakt hur klimatförändringarna kommer påverka oss, däremot kan vi göra kvalificerade gissningar som bygger på insamlad fakta. För Sverige skulle det kunna innebära fler regnperioder och när det regnar så kommer det mer nederbörd under kortare tid, vilket då kan innebära lokala översvämningar. Även ökad vindstyrka kommer kunna vara en faktor, som förutom kan blåsa ner infrastruktur även trycker på havet vilket i sin tur försämrar avrinningen av nederbörden. Om temperaturen stiger innebär det att polarisarna smälter i snabbare takt och det kan då leda till att havsnivån höjs och lägre belägna platser kan bli översvämmade, vilket kan påverka allt från jordbruk till boendemöjligheter. 

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Ekologiskt fotavtryck är ett uttryck som används för att beskriva en individs, stads eller lands påverkan på jorden. Det som ingår in den uträkningen är bland annat vilken typ av energi och hur mycket energi vi använder, hur vi transporterar oss, vattenförbrukning och vårt konsumtionsmönster.

Ekologiskt Fotavtryck

Vad kan vi göra som individ för att minska sitt ekologiska fotavtryck?

Det som vi kan göra på en personlig nivå är framförallt att göra aktiva val i vår vardag och sätta press på företagen att ge oss korrekt information om de produkter vi väljer. Genom att aktivt välja närproducerade produkter så minskar vi utsläppen från transporterna, genom att tvätta våra kläder mer sällan så minskar vi vår vattenkonsumtion. Det vi som person framförallt kan göra är att se över vårt konsumtionsmönster. Genom att till exempel odla en del av våra egna kryddor eller grönsaker kan vi minska transporten av mat, vilket på ett globalt stadie skulle minska utsläppen av CO2. Att minska utsläppen av CO2 skulle sakta ner den globala uppvärmningen, men det skulle även minska utsläppen lokalt vilket då skulle ge oss en mindre lokala utsläpp och bättre luftkvalité. 

Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar