Meny

Hemmaodlat

Fönsterodling MKB

I samarbete med MKB och Vinnova tar vi fram en fönsterodling som de boende i Holma kan odla med.

Hemmaodlat är en del av Vinnova projektet "Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i eller nära bostaden i miljonprogramområden" där vår roll är att sätta upp en fönsterodling som de boende i Holma kan använda i ett delat utrymme. Det känns jättekul att vara en del av det här projektet och få designa någonting unikt och hållbart. 

Mkb Holma

Vår design

Utrymmet påminner om ett orangeri där det är västerläge mot fönstren på ena sidan. Det innebär att vi behöver använda tillskottsbelysning för att odling ska kunna ske större delen av året. Vi valde att göra odlingen fristående så att den enkelt kan flyttas om så behövs. Eftersom det kommer vara odlare i alla åldrar har vi satt stödben i botten och vi kommer även förankra den i väggen så att det går att klättra på den utan problem. 

Odling i fyra nivåer
Vår fönsterodling är 140cm bred och över 2 meter hög så vi nyttjar fönstren till max. I botten finns det en tank där näring och vatten fylls på. En pump i vattentanken pumpar upp vattnet till den översta lådan och när vattnet når en viss höjd så går det ner till nästa genom rör. På så vis fortsätter det tills vattnet är nere i botten igen. Varje låda har två enkla balkonglådor med hål i botten för att vattnet ska rinna igenom. För att växterna ska nå vattnet så sätter vi rör med hål i toppen, på så vis rinner vattnet ner när det nått en viss nivå. Balkonglådorna är placerade i en klädd ram med lock där vi sätter ner varje växt genom en öppningar i locket. 

Växtbelysningen
Under varje låda sätter vi upp T5 lysrör med reflektor. Ljusmängden kommer räcka bra som tillskott under de mörkare månaderna och kan stängas av när det blir mer ljus. 

Mkb Ritning

Nyligen uppdaterade artiklar

Laddar